Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-sp-fotogalerie

​Stavební provoz - fotogalerie

Během studia žáci využívají spolupráce školy s "Národním stavebním centrem" v Brně, absolvují exkurze po nově budovaných stavbách našeho regionu a odborně zaměřené semináře. Tyto akce žákům pomohou navázat spolupráci s odborníky z praxe a zlepšit orientaci na expandujícím trhu stavebních hmot.

V rámci mezinárodního stavebního veletrhu IBF navštěvují žáci každoročně také stálou výstavu rodinných domů EDEN 3000 a rozrůstající se vzorkovnu stavebních materiálů.​​​

  
Thumbnail
sp_exkurze01
sp_exkurze02
sp_exkurze03
sp_exkurze04
sp_exkurze05
sp_exkurze06
​​Pro názornost předkládáme ukázku vlastních prací žáků druhého ročníku studia. Jedná se o vybrané výkresy z ročníkového projektu, který žáci na základě znalostí nabytých v odborných předmětech samostatně zpracovávají (případně optimalizují) po stránce dispoziční, technologické i materiálové.

  
Thumbnail
sp_praceZaku01
sp_praceZaku02
sp_praceZaku03
sp_praceZaku04
sp_praceZaku05
​​