Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-s-predmety

​Skl​enář - odborné předměty

Výuka v jednotlivých předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.

​Technologie

V tomto nejdůležitějším předmětu se žáci učí techniku řezání skla, používat pracovní nářadí a pomůcky a postupy při zasklívání oken dveří a rámů. Naučí se rámovat obrazy a tvarově řezat různé druhy skla, vrtat a vyřezávat otvory ve skle. Ve třetím ročníku zasklívají náročnější konstrukce a provádí speciální sklenářské práce včetně obkládání stěn plochým sklem.

Materiály

Žáci se seznámí se surovinami na výrobu skla, s výrobou různých druhů skel a s jejich vlastnostmi, s připevňovacím a pomocným materiálem. Ve druhém ročníku se specializují na materiály používané při rámování obrazů a při zušlechťování plochého skla.

Odborné kreslení

Základy technického kreslení jsou postupně rozšířeny o znalosti kreslení základních stavebních konstrukcí pro zasklívací práce - okna, dveře, stěny, přepážky. Součástí předmětu je také znalost barevného estetického řešení vitráží oken a stěn v historických objektech.

Stavební konstrukce

Doplňují předmět odborné kreslení. Naučí žáky znát jednotlivé stavební konstrukce - základy, stěny, okna, dveře, stropy, schodiště, střechy a seznámí je se způsoby provádění různých dokončovacích prací na stavbách.

Ekonomika

Cílem předmětu je dát žákům základní ekonomické znalosti související se zaměstnaneckou a podnikatelskou činností.

Odborný výcvik

Tvoří polovinu učiva. Žáci v něm získávají manuální zručnost při používání nářadí a strojů při sklenářských pracích v bytových a občanských stavbách. Odborný výcvik je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi zajišťované sklenářskými firmami.