Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-s-informace1120-9627

s1-118x400.png Sklenář

​​

Jednole​tý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Sklenář

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Přihláška ke studiu
Kritéria přijímacího řízení
Školní vzdělávací program
Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných předmětů a je závazné pro všechny žáky. Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. 

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním sklenář. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​