Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-s-informace

s1-118x400.png Sklenář (36-62-H/01)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Sklenář

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Přihláška ke studiu
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 3 leté studium denní
ŠVP - 3 leté studium denní (od 1.9.2016)

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných předmětů a je závazné pro všechny žáky. Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. 

 

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním sklenář. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​