Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-p-prijimaciRizeni

​Podlahář​​ - přijímací řízení

​​​Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. ​2018
​​
​​​
​​Přihláška ke studiu
Přijímací řízení - kritéria,​ formy vzdělávání, počty, termíny

​Zápisový lístek


"Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí = zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 
 
 
 

 
Neodevzdání zápisového lístku v dané lhůtě znamená zrušení rozhodnutí o přijetí. 
 
 
 

 
Zápisový lístek nelze vzít zpět - pouze v případě přijetí na základě odvolání. 
 
 
 

 
Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči do nástavbového a zkráceného studia !!! 
 
 
 

 
Uchazeči, který je žákem základní školy vydá zápisový lístek základní škola do 15. března. . Pokud uchazeč není v daném školním roce žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.​