Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-p-predmety

​Podlahář - odborné předměty

Výuka v jednotlivých předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.​​

Technologie

V tomto nejdůležitěj​​ším předmětu se žáci učí základní skladbu podlah, provádění jednotlivých vrstev, přípravu podkladu a kladení různých druhů podlahovin - dřevěných, laminátových, textilních, PVC, linoleových a pryžových. Seznámí se s různými způsoby ukončení podlahovin u stěn a jiných konstrukcí. Naučí se klást podlahoviny na schodišti. Seznámí se rovněž s podlahami zdvojenými, sportovními, průmyslovými a zemědělskými. Naučí se správně provádět opravy a údržbu jednotlivých druhů podlahovin.

Materiály

Hmoty, s nimiž podlahář pracuje poznává s ohledem na jejich vlastnosti, výrobu, druhy a použití. Zabývá se nejprve základními stavebními materiály a ve druhém ročníku se specializuje na jednotlivé podlahové systémy.

Odborné kreslení

Základy technického kreslení jsou postupně rozšířeny o znalosti kreslení základních stavebních konstrukcí a podlah. Součástí předmětu je také znalost barevného estetického řešení vnitřních prostorů budov a podlah.

Stavební konstrukce

Doplňují předmět odborné kreslení. Naučí žáky znát jednotlivé stavební konstrukce - základy, stěny, okna, dveře, stropy, schodiště, střechy a seznámí je se způsoby provádění různých dokončovacích prací na stavbách.

Ekonomika

Cílem předmětu je dát žákům základní ekonomické znalosti související se zaměstnaneckou a podnikatelskou činností.​

p2-125x400.png

Informační a komunikační technologie

Předmět napomáhá zvládnout používání výpočetní techniky a informačních technologií. Žáci získají základní znalosti v oblasti hardware a software, tj. funkce operačního systému a Office (práce s textem, internetovým prohlížečem, el. poštou apod). Poznatky získané v tomto předmětu umožní žákům účinněji pracovat s počítači a využívat je v rámci svého oboru.

Odborný výcvik

Tvoří polovinu učiva. Žáci v něm získávají manuální zručnost při používání nářadí a strojů a při kladení různých podlahovin v bytových a občanských stavbách. Je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi, která je zajišťována ve firmách zabývajících se kladením podlah.
​​​