Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-p-informace

Podláhář (36-59-H/01)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou​

​​
Do​​​sažený stupeň vzdělání:​ ​střední odborné a odborná příprava pro povolání Podlahář
​​

Způsob ​​ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

​​​​​​​​​Přihláška
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 3 leté studium denní
ŠVP - 3 leté studium denní (od 1.9.2016)

ŠVP – 3 leté studium denní (od 4.9.2017)

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass 

Podlahy jso​u jednou z nejdůležitějších konstrukcí v interiérech. Správná volba jejich skladby a zvláště pak nášlapné vrstvy má velký vliv na vzhled a architekturu celého prostoru, na jeho barevnost a na to, jak příjemně se po podlaze chodí, jak snadno se čistí i jakou má životnost. Podlaha ovlivňuje celkovou pohodu v bytě a přispívá k příjemnějšímu i zdravějšímu bydlení. Prostředí, v němž bydlíme a pracujeme, chceme mít zdravé a krásné. Proto na podlahy volíme přírodní materiály, nejvíce dřevo, které je teplé, snadno se opracovává a dává vyniknout každé místnosti. Obor podlahář se na naší škole vyučuje už více než 10 let a počet zájemců o tento perspektivní obor neustále vzrůstá. Všichni absolventi najdou uplatnění v praxi. Cílem výuky je získání všech nutných znalostí, teoretických i praktických, vedoucích k provádění nejen podlah dřevěných parketových, ale také korkových, laminátových, plastových, textilních, z přírodního linolea, pryžových, sportovních i jiných. Spoluprací s předními podlahářskými firmami obohacujeme výuku o zajímavé prezentace novinek v oboru. Naše škola je členem Cechu podlahářů a pod jeho záštitou se zúčastňuje různých soutěží, konferencí a seminářů.

 

​Uplatnění absolventů

Tříletý učební obor podlahář je zakončen závěrečnou učňovskou zkouškou a tím vede k získání výučního listu v oboru. Absolvent se naučí číst stavební výkresy, stanovit potřebné množství materiálů, používat profesionální nářadí a volit správné technologické postupy. Umí zhotovit a připravit podklad, pokládat různé druhy podlahovin, napojit je na okolní konstrukce a osadit kompletační prvky. Zná zásady ošetřování a údržby hotové podlahy. Umí pokládat podlahoviny na schodišti a zhotovit rekonstrukci a modernizaci podlah starších objektů. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru. Další možností je pokračovat na naší škole v dvouletém nástavbovém studiu stavební provoz a získat tím maturitní vysvědčení.