Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mss1-ucebniPlan

​Montér suchých staveb - učební plán


Názvy vyučovacích předmětů​Počet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
Povinné vyučovací předměty 
Český jazyk a literaturauznáno
Cizí jazykuznáno
Občanská naukauznáno
Ekologie1
Fyzikauznáno
Chemieuznáno
Matematikauznáno
Tělesná výchova0,5
Informační a komunikační technologie0,5
Odborné vyučovací předměty 
Ekonomika1
Odborné kreslení4
Přestavby budov1
Stavební konstrukce1
Stavební materiály1
Technická zařízení budov1
Technologie5,5
Odborný výcvik17,5
  
Volitelné vyučovací předměty0
Nepovinné vyučovací předměty0
Celkem hodin týdně34