Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mss1-predmety

Montér suchých staveb - odborné předměty

Výuka je rozdělena na teoretickou část, která probíhá v učebnách ve škole a na praktickou část - odborný výcvik, který probíhá v odborných učebnách a dílnách v dislokaci na Jahodové ulici a také přímo na stavbách. Výuka se vzájemně obsahově doplňuje.​​​
 

Technologie

​Žáci získají postupně poznatky o ručním opracování dřeva a kovů, o zpracování sádrokartonových desek, o jednotlivých sádrokartonových konstrukcích, povrchových úpravách, připevňování předmětů, zateplování staveb, požární ochraně stavebních konstrukcí, systému prokazování jakosti montážních prací, speciálních konstrukcích ze sádrokartonu, možnostech využití sádrokartonu při adaptacích a rekonstrukcích budov i o základech zednických prací.

Stavební materiály

Předmět poskytuje přehledné informace o základních stavebních materiálech, které se používají na stavební práce, které suchým montážím předcházejí nebo s nimi souvisejí konkr. o kovech, dřevu, cihlářských výrobcích, kameni, pojivech, betonu, izolačních materiálech, sklu, plastech, stavební keramice a dalších.​

Odborné kreslení

V prvním ročníku jsou náplní všeobecné poznatky o normalizaci v technickém kreslení, o názorném zobrazování, kótování a v dalších ročnících jsou tyto poznatky aplikovány na výkresech jednotlivých stavebních konstrukcí, při zakreslování oken a dveří, výkresech adaptací a při seznamování s projektovou dokumentací staveb.​

Stavební konstrukce
Tematické celky jsou uspořádány podle postupu stavby a zahrnují informace o zakládání staveb, konstrukcích hlavní stavební výroby a dokončovacích pracích a o požární bezpečnosti staveb.

Technická zařízení budov

Obsahuje základní informace o technických zařízeních budov v objektech pozemních staveb, kde se provádějí suché montáže stavebních konstrukcí.

Konkrétně jde o části, vedení, příslušenství a materiály vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu, plynovodu, vytápění, vzduchotechnických zařízení, elektrických rozvodů a zařízení a požárních zařízení.

Přestavby budov

Obsahem je vysvětlení významu přestaveb, adaptací a oprav budov pro prodlužování životnosti staveb, zvyšování jejich užitné hodnoty, snižování energetických nároků na provoz, na úsporu materiálů a stavebních nákladů.​

Ekonomika

Náplň předmětu slouží k tomu, aby se žáci naučili orientovat na trhu práce a v pracovněprávních vztazích, aby věděli jak postupovat při zřizování živnosti, pochopili princip hospodaření podniku, chápali podstatu mzdy, daní, zdravotního a sociálního pojištění a orientovali se v účetních dokladech a aby se naučili řešit problémové situace.

Odborný výcvik

​Žáci se naučí zvolit a připravit vhodný materiál za použití pracovních pomůcek a nástrojů, provádět montáže jednotlivých sádrokartonových konstrukcí včetně povrchových úprav, kontrolovat kvalitu vykonaných prací s ohledem na technologická pravidla, provést výpočet spotřeby materiálu a kalkulaci běžných montážních prací.
Tento předmět se realizuje jak ve cvičných dílnách, tak přímo na realizovaných stavbách.
Žáci postupně získávají nejen manuální zručnost, ale samostatnost v rozhodování a přehled o oboru.​