Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mss-informace

mss1-120x400.png Montér suchých staveb (36-66-H/01)

Tříletý učební ​​obor zakončený závěrečnou zkouškou

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Instalatér

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

​​​​​​​​​Přihláška
Kritéria přijímacího řízení

ŠVP - 3 leté studium denní​
ŠVP - 3 leté studium denní (1.9.2016)​

ŠVP – 3 leté studium denní (od 4.9.2017)

EUROPASS-CZ 

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Učební obor montér suchých staveb je v současnosti ve stavebnictví nejrychleji se rozvíjejícím oborem. Sádrokartonové konstrukce se používají jak u novostaveb, tak i při modernizacích a rekonstrukcích starších domů. Nahrazují "tradiční technologie" a jejich podíl na trhu každým rokem stoupá.
Práce je rychlejší, čistší, konstrukce jsou lehké a mají výborné tepelně - izolační i akustické vlastnosti. To sádrokarton předurčuje jako velmi vhodný materiál na půdní vestavby, na rekonstrukci bytových jader, na příčky, stropní podhledy i při zateplování budov.
Výuka oboru na naší škole, která má už desetiletou tradici, se zaměřuje na osvojení teoretických vědomostí o materiálech i konstrukcích i na získání praktických dovedností při zhotovování sádrokartonových konstrukcí.
Cílem je výchova odborníka schopného vykonávat všechny běžné sádrokartonářské práce.
O výborné úrovni svědčí dobrá spolupráce školy s Cechem sádrokartonářů, to, že si firma Rigips vybrala pro vybudování školicího střediska naši školu, umístění našich žáků na předních místech v celostátních soutěžích učňů - sádrokartonářů v několika posledních letech, ale hlavně to, že většina našich absolventů našla po dokončení studia velmi dobré pracovní uplatnění na trhu práce.

 

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia zakončeného závěrečnou zkouškou získá absolvent výuční list. Dovede číst stavební výkresy, volit vhodný materiál a výrobky podle jejich vlastností, volit správné technologické postupy, provádět montáže sádrokartonových příček, stropních podhledů, předsazených stěn, instalačních příček, sádrokartonových podlah, půdních vestaveb a dalších konstrukcí, provádět povrchové úpravy sádrokartonových desek, vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi.
Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.
Další možností je pokračovat dále v nástavbovém studiu a zakončit je maturitní zkouškou.​