Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-miez-prijimaciRizeni

​Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení​​​​​ - příjímací řízení


​​​​​​Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2018
​​
​​​
​​Přihláška ke studiu
Přijímací řízení - kritéria,​ formy vzdělávání, počty, termíny

​Zápisový lístek

 
"Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí = zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 
                 
Neodevzdání zápisového lístku v dané lhůtě znamená zrušení rozhodnutí o přijetí. 
                   
Zápisový lístek nelze vzít zpět - pouze v případě přijetí na základě odvolání. 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči do nástavbového a zkráceného studia !!! 
 
Uchazeči, který je žákem základní školy vydá zápisový lístek základní škola do 15. března. . Pokud uchazeč není v daném školním roce žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.​

 

​Ukázka didaktických testů pro přijímací zkoušky​

​ČJL - test
​ČJL - řešení
​ČJL - záznamový arch

MAT - test
MAT - řešení
MAT - záznamový arch