Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-miez-informace

tzb1-135x400.png ​​Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)​


Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Přihláška ke studiu​​
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program od 1.9.2016

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass 

Obsah studia

 
Učební obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov je relativně novým oborem na. Byl zřízen na základě požadavků odborné veřejnosti na propojení dovedností instalatéra a elektrikáře. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do jednotlivých předmětů. Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, praktická část výuky je prováděna částečně ve školních dílnách a částečně v různých zkušebnách a laboratořích ve městě Brně. Výuka je vhodně doplňována různými exkurzemi a školeními odborných firem.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Uplatní se při výkonu činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských a elektrotechnických. Může zastávat funkce THP, servisního technika popřípadě se může uplatnit při samostatném podnikání.
Další možností je následné studium na vysokých školách u nás nebo v zahraničí.​