Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-mez1-ucebniPlan

​Elektromechanik pro zařízení a přístroje


Názvy vyučovacích pře​dmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
Povinné vyučovací předměty 
Český jazykuznáno
Cizí jazykuznáno
Občanská naukauznáno
Ekologie1
Fyzikauznáno
Matematikauznáno
Tělesná výchova0,5
Informační a komunikační technologie0,5
Odborné vyučovací předměty 
Ekonomika1
Základy elektrotechniky*2
Elektrické měření*1,5
Elektronika*1
Elektrické stroje a přístroje*1
Technická dokumentace1
Materiály a technologie2
Chladicí zařízení3
Rozvod a užití elektrické energie2
Odborný výcvik17,5
Volitelné vyučovací předměty0,0
Nepovinné vyučovací předměty0,0
Celkem hodin týdně34,0

 

Poznámka – předměty označené hvězdičkou

Základy elektrotechniky* 2 lomeno 1
Elektrické měření* 1,5 lomeno 0,5
Elektronika* 1 lomeno 0,5
Elektrické stroje a přístroje* 1 lomeno 0,5
U výše uvedených odborných elektrotechnických předmětů, označených symbolem „hvězdičky", je  při laboratorním měření třída dělena na skupiny o maximálním počtu 10 žáků ve skupině ​