Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-m1-ucebniPlan

​Malíř ​a lakýrník - učební plán


Názv​​y vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
Povinné vyučovací předměty 
Český jazykuznáno
Cizí jazykuznáno
Občanská naukauznáno
Ekologie1
Fyzikauznáno
Chemieuznáno
Matematikauznáno
Tělesná výchova0,5
Informační a komunikační technologie0,5
Odborné vyučovací předměty 
Ekonomika1
Odborné kreslení4
Stavební konstrukce1
Materiály3,5
Technologie5
Odborný výcvik17,5
  
Volitelné vyučovací předměty0
Nepovinné vyučovací předměty0
Celkem hodin týdně34