Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-m1-predmety

Malíř a lakýrník - odboré předměty


Výuka v jednotlivých ​​předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala. 


Technologie


Cílem předmětu je naučit žáky technologické postupy maleb a nátěrům. Technologie vytváří základy teoretických vědomostí potřebných pro provádění praktických činností v oboru.Seznamuje žáky s pracovními pomůckami, objasňuje pracovní postupy a poskytuje znalosti o složitějších technikách malířských a natěračských prací.

Náplň učiva v ukázkách:

Upevnění svazků štětin

zajemci-obor-m-predmet1.jpg 

 

​​​​
​​​Vázání štětců pěstních

zajemci-obor-m-predmet2.jpg 

 

Nanášení nátěrových hmot stříkáním

zajemci-obor-m-predmet3.jpg 

 

Fáze technologického postupu nápisu na skle

​​​zajemci-obor-m-predmet4.jpg

Materiály


Cílem předmětu je poskytnout žákům informace o materiálech pro malířské a natěračské účely. Hmoty, s nimiž malíř pracuje poznává s ohledem na jejich vlastnosti, výrobu, druhy a použití. Učivo navazuje na přírodovědné poznatky získané na základní škole.. Žáci se seznamují se základními pojmy, názvoslovím, tříděním materiálů a základními složkami nátěrových hmot.

Náplň učiva v ukázkách:

Příklady působení některých barev v prostoru
zajemci-obor-m-predmet5.jpg
Značení nátěrových hmot​
zajemci-obor-m-predmet6.gif


Odborné kreslení


Základy technického kreslení jsou postupně rozšířeny o znalosti kreslení náčrtů a barevných návrhů maleb a nátěrů.Cílem je vypěstovat u žáků prostorovou představivost, žáci se naučí zacházet s barvou , řešit nástěnné malby a nátěry architektonických prostorů. Učivo druhého ročníku je zaměřeno na dekorativní kreslení, řešení maleb prostorů a používání šablon. Ve třetím ročníku je učivo zaměřeno na písmo.

Náplň učiva v ukázkách:

Barevné řešení interiérů
zajemci-obor-m-predmet7.gif
velké volné plochy - oživujeme sytějšími barvami, nebo výraznými vzory
 

zajemci-obor-m-predmet8.gif
vysoké místnosti - opticky snížíme tzv. sníženým stropem

Lomené odstíny
zajemci-obor-m-predmet9.gif
Písmo
zajemci-obor-m-predmet10.jpg
zajemci-obor-m-predmet11.jpg

Konstrukce

Doplňují předmět odborné kreslení. Naučí žáky znát jednotlivé stavební konstrukce - základy, stěny, okna, dveře, stropy, schodiště, střechy a seznámí je se způsoby provádění různých dokončovacích prací na stavbách.​


Ekonomika

Cílem předmětu je dát žákům základní ekonomické znalosti související se zaměstnaneckou a podnikatelskou činností.​


Odborný výcvik

Tvoří polovinu učiva. Žáci získávají manuální zručnost při používání nářadí a pomůcek při provádění malířských a natěračských prací v bytových a občanských stavbách. Odborný výcvik je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi. Řada žáků vykonává praxi v malířských firmách.

Ukázky práce žáků:​
zajemci-obor-m-predmet12.jpg zajemci-obor-m-predmet13.jpg

​​