Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-m1-informace

Malíř a lakýrník (39-41-H/01) 

Jednoletý denní uče​​bní obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Malíř a lakýrník

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

​​​​​​​​​​Přihláška (denní)
​​Přijímací řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 1 leté studium denní (od 1.9.2016)

EUROPASS_CZ

EUROPASS_ENG

Dodatky Europass

 

Obsah studia tvoří odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných předmětů a je závazné pro všechny žáky. Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. 
                  
Za první malířskou výzdobu stěn obydlí člověka můžeme považovat jeskynní malby z mladší doby kamenné. I když tyto malby měly pravděpodobně hlavně kultovní význam, tvořily současně výzdobu, která zpříjemňovala pobyt v tmavých a studených jeskyních. Malba interiérů provází celý kulturní vývoj lidstva. Roku 1348 na popud Karla IV vzniká cech malířů, kde se sdružují malíři deskových obrazů a malíři vývěsních štítů. V roce 1595 císař Rudolf II. uděluje povolení malířům obrazů založit samostatné sdružení, které vzniká pod názvem Bratrstvo svatého Lukáše. Tím se definitivně oddělují malíři - umělci od malířů - řemeslníků. 
Rychlým rozvojem výroby materiálů, a tím i nových technik, se rozšiřuje možnost povrchové úpravy stavebních konstrukcí, nátěrů a nástřiků. Dnes již není bezpodmínečně nutné, aby adept malířského řemesla měl umělecké nadání. Měl by však mít cit pro brevný soulad a základní představy o dobrém vkusu.

 
Uplatnění absolventů
Tříletý učební obor malíř je zakončen závěrečnou učňovskou zkouškou a tím vede k získání výučního listu v oboru. Absolvent se naučí číst stavební výkresy, stanovit potřebné množství materiálů, používat profesionální nářadí a volit správné technologické postupy. Umí zhotovit a připravit podklad, aplikovat různé druhy materiálů a zvládá nejrůznější dekorativní techniky. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​