Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-i1-predmety

​Instalatér - odborné předměty


Výuka odborný​​ch předmětů je rozdělena na část teoretickou, která probíhá v učebnách a odborných učebnách ve škole a na část praktickou - odborný ​výcvik, která probíhá v dílnách na ulici Pražákova a také přímo na stavbách.Teoretická a praktická výuka se vzájemně o​​bsahově doplňují 


​Odborné kreslení

V hodinách se naučíte číst technické výkresy nebo schémata a nakreslit jednoduché výkresy instalací vody, kanalizace plynovodu a ústředního vytápění dle platných norem. Předmět se vyučuje od prvního do třetího ročníku.
 

Materiály

Při výuce se seznámíte s výrobou, vlastnostmi, použitím a zpracováním technických materiálů obecně. Podrobněji budete obeznámeni s materiály užívanými při instalatérských činnostech. S předmětem se setkáte již v prvním roce studia.

​​​
​​​
Sta​vební konstrukce
Učivo tohoto předmětu vás seznámí se základními činnostmi na stavbě, seznámíte se s jednotlivými částmi stavby a získáte základní představu o postupu prací od prvního výkopu až k dokončovacím pracím. Předmět je vyučován v 1.ročníku.

Instalace vody a kanalizace

Jeden z hlavních odborných předmětů je určen k získání vědomostí o montáži rozvodů vody a kanalizace a to především s důrazem na vnitřní rozvody včetně montáže zařizovacích předmětů, výtokových armatur nebo ohřívačů vody. S předmětem se budete setkávat po celou dobu studia.
        

Vytápění

Další z nosných předmětů oboru je zaměřen na získání vědomostí o systémech vytápění a klimatizace. Získáte znalosti a dovednosti o technologiích montáže, údržby a oprav vytápěcích a klimatizačních systémů. Rovněž tento předmět vás bude "pronásledovat" celé tři roky.
 

Plynárenství

Ve druhém a třetím ročníku budete získávat vědomosti o instalaci plynovodů a plynových spotřebičů pro domácnost. Seznámíte se s topnými plyny, jejich vlastnostmi a možným nebezpečím.
 

Odborná cvičení

Předmět slouží k rozšíření znalostí z profilujících odborných předmětů o znalosti z elektrotechniky, měření a regulace nebo využití výpočetní techniky. V rámci předmětu vás čeká celá řada zajímavých pokusů a měření v odborných učebnách.
 

Odborný výcvik

Strávíte zde téměř polovinu času. Získáte v něm manuální zručnost při používání nářadí a strojů a při provádění základních instalatérských činností. Je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na praxi, která je zajišťována v odborných instalatérských firmách.​
 
​​