Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-e1-predmety

Elektrikář - silnoproud - o​dborné předměty

Náplň učiva odborných předmětů

Obsahová náplň v jednotlivých ​​předmětech je volena tak, aby na sebe od prvního ročníku jednotlivé tematické celky navazovaly a vytvářely pevný základ pro učivo vyšších ročníků. 

Základy elektrotechniky

Výuka předmětu probíhá v 1. ročníku. Je základním odborným předmětem, na který navazuje učivo odborných předmětů ve vyšších ročnících. Obsahuje učivo k pochopení nejdůležitějších elektrických a elektromagnetických jevů v obvodech stejnosměrného i střídavého proudu. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu.
 

zajemci-obor-e1-predmet01.jpg


Technologie

Výuka předmětu probíhá v 1. a ve 2. ročníku. Obsahuje učivo o základních elektrotechnických předpisech, ručním a strojním opracování kovů, vlastnostech materiálů, ve 2. ročníku se učivo zaměřuje na montážní práce slaboproudé, na elektrický silnoproudý rozvod v občanské výstavbě a průmyslových objektech.​

zajemci-obor-e1-predmet02.jpg​  zajemci-obor-e1-predmet03.jpg
                

Elektrické stroje a přístroje

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo k poznávání základních funkčních principů nejdůležitějších elektrických strojů a přístrojů včetně jejich ovládání. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. 

zajemci-obor-e1-predmet04.jpg      zajemci-obor-e1-predmet05.jpg 
zajemci-obor-e1-predmet06.jpg     zajemci-obor-e1-predmet07.jpg      
                

Elektronika

Výuka předmětu probíhá ve 2. ročníku. Obsahuje učivo o vlastnostech prvků elektronických obvodů, usměrňovačích a stabilizátorech, zesilovačích a oscilátorech, modulátorech, směšovačích, demodulátorech, impulsových, logických a číslicových obvodech, optoelektronice. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu. 

zajemci-obor-e1-predmet08.jpg   zajemci-obor-e1-predmet09.jpg     zajemci-obor-e1-predmet10.jpg
zajemci-obor-e1-predmet11.jpg  zajemci-obor-e1-predmet12.jpg zajemci-obor-e1-predmet13.jpg
          

Elektrické měření

Výuka předmětu probíhá ve 3. ročníku. Obsahuje učivo o měřicích metodách, systémech měřicích přístrojů, měření různých elektrických veličin. Součástí výuky jsou také laboratorní práce, při kterých je používáno bezpečné malé napětí, žáci jsou předem seznámeni s bezpečnostními předpisy, při zapojování laboratorních úloh aplikují učivo probírané v teoretické části předmětu, vypracovávají protokol o měření.

zajemci-obor-e1-predmet14.jpg  zajemci-obor-e1-predmet15.jpg
            

Rozvod a užití elektrické energie

Výuka probíhá ve třetím ročníku a je zaměřena na elektrickou trakci, rozvody nízkého, vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí, elektroenergetické systémy, příslušné předpisy a normy, údržbu a revize, elektrické světlo, teplo a chlazení, výrobu el. energie. 

zajemci-obor-e1-predmet16.jpg zajemci-obor-e1-predmet17.jpg 
zajemci-obor-e1-predmet18.jpgzajemci-obor-e1-predmet19.jpg