Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-e1-informace

Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)

Jednoletý denní uče​​bní obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Elektrikář - silnoproud

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Přihláška (denní)
​​​​​​​​​Přihláška (dálkové)
​​Přijímací řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 1 leté studium denní (od 1.9.2016)
ŠVP - 2 leté studium dálkové (od 1.9.2016)

EUROPASS-CZ 

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass 

 

V oboru Elektrikář pro silnoproud se žáci v odborných předmětech seznamují s fyzikálními základy elektrotechniky a elektroniky, učí se je aplikovat v laboratorní i provozní praxi. Učí se rozumět technické dokumentaci, seznamují se s různými technickými materiály, elektrotechnickými a elektronickými součástkami, vlastnostmi elektrických rozvodů a instalací, zapojují nejrůznější elektrospotřebiče a seznamují se zásadami jejich oprav a údržby, učí se používat nejrůznější elektrické měřicí přístroje, jsou připravováni ke splnění požadavků na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Uplatnění absolventů

O absolventy oboru Elektrikář pro silnoproud je ze strany firem podnikající v oboru elektro tradičně velmi velký a neustále se stupňující zájem. Absolventi splňují všechny požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Na pracovním trhu je široká možnost uplatnění od provádění domovních či průmyslových elektroinstalací, přes montáž zabezpečovacích systémů, trakčních vedení, vysokonapěťových vedení až po servisní a revizní činnosti.
Řada absolventů tohoto oboru často využívá možnost pokračovat v dalším nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou. Po získání maturity mohou absolventi úspěšně zvládnout také vysokoškolské studium.​​