Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-dv-predmety

Nábytkářská a dřevařská výroba - Dřevostavby - odborné předměty

​​
​​Výuka v jednotlivých ​před​​mětech je pr​obírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.

Konstrukce

Tento předmět navazuje na základy technického kreslení a znalosti norem pro kreslení ve stavebnictví a ve zpracování dřeva, vyučovaných v předmětu technické kreslení v prvním ročníku studia. Výuka předmětu konstrukce začíná ve druhém ročníku.

Náplň učiva v jednotlivých ročnících v příkladech :

2. ročník
zajemci-obor-dv-predmet01.jpg  zajemci-obor-dv-predmet02.jpg
Plošné spoje truhlářské (kolíkový spoj)    Rámové spoje truhlářské (čep a dlab)
zajemci-obor-dv-predmet03.jpg    zajemci-obor-dv-predmet04.jpg
Tesařské spoje (provedení čepových spojů)           Konstrukční části dřevěných konstrukcí (rozpěra dvojitého věšadla)
 

3. ročník
- nosné konstrukce stěn, nosníky,vazníky,podlahy, střešní konstrukce
zajemci-obor-dv-predmet05.gif zajemci-obor-dv-predmet06.jpg
Stropy - uložení stropnic
zajemci-obor-dv-predmet07.jpg   
Stropní konstrukce (trámový strop s viditelnými trámy)
zajemci-obor-dv-predmet08.jpg 
Stropní konstrukce (trámový strop kazetový)
zajemci-obor-dv-predmet09.jpg 
Krovy - lepený krov

zajemci-obor-dv-predmet10.jpg
Krovy - mansardový krov


4. ročník
- stavebně truhlářské výrobky, okna, dveře, schody, projekty dřevostaveb
zajemci-obor-dv-predmet11.jpg
Okna - dvojité okno

zajemci-obor-dv-predmet12.jpg
Dveře - dveře rámové

zajemci-obor-dv-predmet13.jpg
Samostatný projekt - dřevostavba - půdorys

zajemci-obor-dv-predmet14.jpg
Samostatný projekt - dřevostavba - příčný řez​

​Technická cvičení

Náplň předmětu je rozložena do učebních osnov 3. a 4. ročníku studia. Navazuje na znalosti získané v oblastech stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti a konstrukční zásady spojování prvků. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům komplexní informace při návrhu a posouzení jednotlivých dřevěných prvků podle metody mezních stavů.

Náplň učiva v jednotlivých ročnících v příkladech:

3. ročník
- výuka se zabývá fyzikálními a mechanickými vlastnostmi dřeva s ohledem na anizotropii dřeva, zjišťováním jakosti dřeva a jeho zkouškami. Dále základními požadavky na návrh konstrukce, návrhovými situacemi, druhy zatížení a vytvořením zásad při posuzování dřevěných prvků podle mezních stavů únosnosti (prvky namáhané tahem, tlakem ohybem, smykem, kroucením) a mezních stavů použitelnosti (přetvoření a kmitání konstrukce). 

zajemci-obor-dv-predmet15.jpg 
Posouzení jednoduchého šikmého zapuštění


4. ročník
- výuka předmětu se rozděluje do dvou tématických celků, a to výpočtů staticky určitých konstrukcí (nosníky s převislými konci, lomené nosníky, trojkloubovými nosníky s táhlem i bez táhla a Gerberovými nosníky) a spoji dřevěných konstrukcí (hřebíkovými, sponkovými, svorníkovými, kolíkovými a lepenými). 

zajemci-obor-dv-predmet16.jpg 
Průběh vnitřních sil na spojitém nosníku s vnitřními klouby: Gerberův nosník​

Nauka o materiálech

Výuka je v prvním ročníku zaměřena na poznávání základních druhů dřev a dřevin a výrobků dřevařské prvovýroby.

1. ročník

zajemci-obor-dv-predmet17.jpg 
Morfologické znaky dřevin

zajemci-obor-dv-predmet18.jpg 
Jedle ojíněná                         Smrk ztepilý           Borovice lesní (sosna)

Kulatina
Výchozí surovinou pro dřevěné konstrukce je kulatina, která se zpracovává v dřevařské prvovýrobě na řezivo, dýhy a překližované a aglomerované konstrukční desky.

zajemci-obor-dv-predmet19.jpg zajemci-obor-dv-predmet20.jpg
​Kulatina                                    Řezivo

zajemci-obor-dv-predmet21.jpg 
Konstrukční desky 

2. ročník
- výuka je zaměřena na poznávání stavebních materiálů a zjišťování jejich fyzikálních a mechanických vlastností a vlastností užitných, včetně jejich použití. 

zajemci-obor-dv-predmet22.jpg  zajemci-obor-dv-predmet23.jpg
Sádrokartonové desky a realizace v interiérech

zajemci-obor-dv-predmet24.jpg zajemci-obor-dv-predmet25.jpg
Masivní konstrukční hranoly KVH                  3-vrstvé masivní desky (biodesky)

Předmět Nauka o materiálech se také zabývá ochranou dřeva, použitými nátěrovými hmotami, impregnačními prostředky apod.

zajemci-obor-dv-predmet26.jpg
zajemci-obor-dv-predmet27.jpg
Cihly a cihlářské výrobky 

zajemci-obor-dv-predmet28.jpg 
Betonářské výrobky 

Praxe

Jedná se o důležitý předmět. Žáci v něm získávají základní manuální zručnost. Je rozdělen na část probíhající ve školních dílnách a na řízenou praxi, která je zajišťována ve firmách zabývajících se buď stavebně truhlářskou výrobou, pilařskou výrobou, nebo výrobou komponentů pro dřevostavby.