Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-dv-informace

dv1-305x400.png ​​​​​​​​Nábytkářská a d​​řevařská výroba - Dřevostavby (33-42-M/01)​

Čtyřletý studi​​jní obor zakončený maturitní zkouškou

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Přihláška ke studiu​​
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program od 1.9.2016

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Obsah studia

Výuka dřevostave​b je zaměřena do oblastí konstrukce, technologie, statiky a materiálů.
Oblast dřevostaveb nabývá v rámci stavebnictví stále výrazněji na důležitosti. Rozvoji této formy výstavby předchází prvovýroba, využívající domácí obnovitelnou surovinu, která je dále zpracovávána progresivními způsoby. Princip dřevostaveb vyhovuje také požadavkům na moderní rychlý způsob výstavby a je podporován i z hlediska rozvoje bydlení. Z těchto faktů lze odvodit rostoucí poptávku ze strany výrobců a stavebníků po specializovaných odbornících, zaměřených na konstrukce, technologie a materiály dřevosta​veb. V našem regionu jsme zatím jedinou střední školou, která tento trend podchytila a cíleně se zaměřuje na výuku čtyřletého studijního oboru s náplní dřevěných konstrukcí. Cílem je výchova středoškolsky vzdělaných fundovaných odborníků, schopných vykonávat technické i řídící funkce.

 
Uplatnění absolventů
Měli by být odborníky na dřevostavby a konstrukce ze dřeva, které se používají ve stavbách. Mohou být zaměstnáni u firem, které se zabývají stavbou dřevěných domů nebo výrobou dřevěných konstrukcí pro stavby (nosníky, stěnové panely, okna, dveře). Dále mohou najít uplatnění u stavebních firem jako odborníci na dřevěné konstrukce, které jsou součástí staveb. Mohou vykonávat technické profese konstruktérů, mistrů, technologů a pod. Možností je také studium na vysokých školách navazujícího zaměření.​