Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-dn-predmety

Nábytkářská a dřevařská výroba - odborné předměty

V​ýuka v jednotlivých předmětech je probírána tím způsobem, aby byla zachována návaznost a obsahově se doplňovala.

​​

Konstrukce

Výuka předmětu probíhá v 1. i 2. ročníku. Účelem předmětu je zdokonalení ve znalostech konstrukcí různých typů nábytku. Hlavním cílem je především směřování k samostatné tvůrčí práci formou studentských projektů na dané téma. V prvním ročníku jsou výkresy kresleny ručně, ve druhém roce pomocí CAD, a to jak v podobě prostorových parametrických modelů, tak ve 2D výkresové dokumentaci.
zajemci-obor-dn-predmet01.jpg  


zajemci-obor-dn-predmet02.jpg 
zajemci-obor-dn-predmet03.jpg zajemci-obor-dn-predmet04.jpg zajemci-obor-dn-predmet05.jpg

Nauka o materiálech


Předmět je zaměřen na poznávání a charakteristické znaky materiálů, které se používají při výrobě nábytku. Stavba dřeva a morfologické znaky dřevin jsou probírány v I. pololetí. Mikroskopická stavba dřeva je znázorněna na obrázku i na fotografiích mikroskopických řezů.
zajemci-obor-dn-predmet06.jpg
Nákres prostorového uspořádání dřeva borovice (Pinus sylvestris L.): 1 - letní přírůstky dřeva; 2 - jarní přírůstky dřeva; 3 - dřeňový paprsek; 4 - pryskyřičný kanálek (podle Rafaela Nardi Bertiho 1979). 

​​zajemci-obor-dn-predmet07.jpgzajemci-obor-dn-predmet08.jpg
Morfologické znaky dřevin. Poznávání podle listů - herbář.​Rozdílná stavba dřeva na příčných mikroskopických řezech a) - Quecus robur (dub letní); b -Cerasus avium (třešeň ptačí); c - Betula alba (bříza bělokorá); Pinus cembra (Borovice limba)
zajemci-obor-dn-predmet09.jpg 
Prostorový pohled na mikroskopickou stavbu dubu zimního (Quercus petraea ) 

Konstrukční desky a řezivo

zajemci-obor-dn-predmet10.jpg 
Lehká konstrukční deska (voštinová deska), laminovaná dřevotřísková deska 


zajemci-obor-dn-predmet11.jpg 
Kuchyňské a parapetní desky 


zajemci-obor-dn-predmet12.jpg​​ zajemci-obor-dn-predmet13.jpg
Dřevotřískové desky OSB - Oriented Strand Board - jsou desky složené z orientovaných plochých třísek

Kromě konstrukčních desek a řeziva jsou náplní výuky v tomto předmětu i lepidla a brusiva, ochranné látky na dřevo a prostředky zušlechťující povrch dřeva před nanášením nátěrových hmot.
zajemci-obor-dn-predmet14.jpg 
 

​​Předmět Nauka o materiálech se zabývá i povrchovou úpravou nábytku, včetně nátěrových hmot pro různé druhy materiálů, včetně jejich použití v interiéru a exteriéru.​

Technologie


Výrobní zařízení

Předmět navazuje na základní znalosti o strojním vybavení dřevozpracujících provozů, získaných žáky v učebních oborech, více je zdokonaluje a rozšiřuje. V první části výuka obsahuje teoretické principy obrábění u jednotlivých typů strojů, dále pokračuje konstrukcí nástrojů a většiny dřevoobráběcích strojů, obráběcích center, linek povrchové úpravy apod.​
zajemci-obor-dn-predmet15.jpg zajemci-obor-dn-predmet16.jpg
Schéma obrábění rámové pily                                                 Parametry hydraulického lisu
 
zajemci-obor-dn-predmet17.jpg zajemci-obor-dn-predmet18.jpg
Velkoplošná pila                                  ​ Obráběcí centrum plošných dílců

​​