Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-c1-predmety

​​​​​​​​​Základní informace

Učební plán​  

Přijímací řízení​​

 

Změna oboru

Čalouník - učební plán

Názvy vyučovacích předmětů ​Počet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
Povinné vyučovací předměty 
Český jazykuznáno
Cizí jazykuznáno
Občanská naukauznáno
Ekologieuznáno
Fyzikauznáno
Matematikauznáno
Tělesná výchova0,5
Informační a komunikační technologie0,5
Odborné vyučovací předměty 
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Výrobní zařízení
Odborný výcvik17,5