Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-c1-informace

​​​​​​​​​Základní informace

Učební plán​  

Přijímací řízení​​

 

Změna oboru

Čalouník (33-59-H/01)​


Jednoletý denní uče​​bní obor zakončený závěrečnou zkouškou pro uchazeče se středním vzděláním

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání čalouník

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

 
Školní vzdělávací program
Obor čalouník je tradiční obor, který se zabývá výrobou čalouněného nábytku. Základem oboru je řemeslné zpracování materiálů určených k výrobě nábytku. Na tyto klasické ruční práce navazují moderní technologické postupy. při .Žáci se naučí provádět výrobu nábytku od jednotlivých kusů až po složitější nábytkové systémy,učí se vyrábět nábytek klasickou i novodobou technologií. Svoje poznatky získané v odborných předmětech uplatňují v praxi. 
 
 

Uplatnění absolventů

Výroba čalouněného nábytku nabízí širokou oblast možností pro uplatnění. Zručný řemeslník byl na trhu práce vždy velmi žádaný a dobře ohodnocený. Navíc v současnosti zažívá výroba čalouněného nábytku nemalý rozvoj. Trh práce stále postrádá kvalifikované pracovníky, kteří ovládají výrobu čalounění.Možnost práce se nabízí hned v několika směrech, např. práce ve specializovaných firmách,které vyrábí moderní i klasický nábytek,dále potom dekorační práce v interiérech i exteriérech.. Zajímavou práci lze nalézt také při opravách hradů a zámků, kde se zruční řemeslníci uplatňují hlavně ve velmi žádaných rekonstrukcích památkově chráněného nábytku,opravách textilních dekorací a podobně.
Neméně zajímavou a často využívanou možností je pokračování ve studiu. Po získání výučního listu se mnoho našich žáků rozhodne pro nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba, zakončené maturitní zkouškou. Není výjimkou, že absolventi tohoto studia úspěšně zvládnou také vysokoškolské studium.