Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-c-informace

Čalouník (33-59-H/01)​


Tříletý uče​​bní obor zakončený závěrečnou zkouškou

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání čalouník

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Školní vzdělávací program
Obor čalouník je tradiční obor, který se zabývá výrobou čalouněného nábytku. Základem oboru je řemeslné zpracování materiálů určených k výrobě nábytku. Na tyto klasické ruční práce navazují moderní technologické postupy. při .Žáci se naučí provádět výrobu nábytku od jednotlivých kusů až po složitější nábytkové systémy,učí se vyrábět nábytek klasickou i novodobou technologií.Svoje poznatky získané v odborných předmětech uplatňují v praxi. 
V prvním ročníku je základem teoretické i praktické výuky ruční zpracování materiálů a dále pak zvládnutí všech technologických operací výroby čalouněného nábytku.
Ve druhém ročníku se žáci učí uplatňovat svoje poznatky o materiálech a pracovních technologiích v praxi.
Ve třetím ročníku se žáci zdokonalují ve zručnosti při práci a doplňují svoje odborné znalosti,tak aby zvládli závěrečnou zkoušku a získali výuční list. 

Uplatnění absolventů

Výroba čalouněného nábytku nabízí širokou oblast možností pro uplatnění. Zručný řemeslník byl na trhu práce vždy velmi žádaný a dobře ohodnocený. Navíc v současnosti zažívá výroba čalouněného nábytku nemalý rozvoj. Trh práce stále postrádá kvalifikované pracovníky, kteří ovládají výrobu čalounění.Možnost práce se nabízí hned v několika směrech, např. práce ve specializovaných firmách,které vyrábí moderní i klasický nábytek,dále potom dekorační práce v interiérech i exteriérech.. Zajímavou práci lze nalézt také při opravách hradů a zámků, kde se zruční řemeslníci uplatňují hlavně ve velmi žádaných rekonstrukcích památkově chráněného nábytku,opravách textilních dekorací a podobně.
Neméně zajímavou a často využívanou možností je pokračování ve studiu. Po získání výučního listu se mnoho našich žáků rozhodne pro nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba, zakončené maturitní zkouškou. Není výjimkou, že absolventi tohoto studia úspěšně zvládnou také vysokoškolské studium.