Web

Skip Navigation Linkszaci-zakladni-informace

​Žáci a rodiče

zaci-zakladni-informace.jpg

Školní řád 

Stipendijní řád Č, M, P, S, Z

Stipendijní řád E

Minimální preventivní program  

Zvonění


Školní poradenské pracoviště​​

 

Informace ke stravování ve školní jídelně a ubytování na DM​​​

Cena stravy: 

snídaně            16,00 Kč   

přesnídávka     11,00 Kč            

oběd                30,00 Kč

večeře              28,00 Kč

Informace k možnosti objednání obědů přes internet: 

  • Nejdříve musí strávník uhradit částku na účet 75139621/0100 – variabilní symbol rodné číslo žáka – cca 600,- /měsíc 30,- x 20 dnů/
  • Pak musí žák zajít na pokladnu – pí. Kinclová nebo vedoucí školní jídelny pí. Halámková – ti vygenerují přihlašovací údaje a heslo k objednání stravy
  • Pak lez objednat stravu elektronicky

Cena ubytování na domově mládeže:      1.100,- Kč/měsíc                              

Od pondělí do pátku lze obědy vybírat ze tří jídel, přihlášky a odhlášky provádět den předem do 12.00 hodin a to na objednacím terminálu, telefonicky nebo internetem. Vstupní hesla a odblokování pro internetové přihlašování je možné získat na požádání u vedoucí stravování, nebo hromadně u třídního učitele.