Web

Skip Navigation Linksvzdelavani-dospelych-skoleni

Vzdělávání dospělých - školení v oblasti stavebnictví


 

Základní školení RIGIPS

Školení je určeno začínajícím pracovníkům stavebních firem zaměřených na stavební technologii suchých staveb, montérům sádrokartonových konstrukcí a je zaměřeno na praktické provádění montáží ve specializovaných dílnách. Účastníci školení se seznámí s vlastnostmi a použitím sádrokartonových a sádrovláknitých desek, požární odolnosti, zásadami správné montáže, používaným nářadím, tepelně izolačními materiály, difuzními fóliemi aj.

 
Součástí školení je praktická montáž příčky se zárubní, tmelení, povrchové úpravy a opravy povrchů. Absolvent tohoto školení získá "Osvědčení o absolvování základního školení na montáž sádrokartonových konstrukcí" s celostátní platností.

 
Délka kurzu: 2 dny (16 hodin)
Cena: 1600,- Kč


 

​Školení montáže systémů se sádrovláknitýmí deskami RIGIDUR

Školení je realizováno ve spolupráci s firmou RIGIPS. Cílem a obsahem školení je zajistit teoretické i praktické seznámení montérů sádrokartonových systémů s technologii RIGIDUR.

 
Uchazeči budou seznámení s novinkami v systému RIGIDUR. Získají teoretické informace o tomto výrobku a v praktické části si vyzkouší práci s deskami RIGIDUR. Závěrem obdrží účastník školení "Osvědčení o účasti" s celostátní platností.

 

 
Délka kurzu: 1 den (6 hodin)
Cena: 1200,- Kč

 


 

Školení montáže CTD CETRIS s důrazem na protipožární aplikace

Toto školení je realizováno ve spolupráci s firmou CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS. Obsahem školení je seznámit účastníky se základními vlastnostmi cementotřískových desek CETRIS, s obecnými zásadami montáže konstrukcí, montáží podlah, problematikou požární ochrany stavebních dělících stěn a příček a protipožárních obkladů stěn, nosníků, sloupů, stropů a podhledů.

 
Součástí školení je praktická montáž vybraných konstrukcí. Upozornění: Hasičské záchranné sbory a Stavební úřady vyžadují při kolaudačním řízení prokázání se Certifikátem - OSVĚDČENÍM na montáž CTD. Účastník kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností

 
Délka kurzu: 1 den (6 hodin)
Cena:  700,- Kč