Web

Skip Navigation Linksvzdelavani-dospelych-kvalifikace

​​Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace


Vyučili jste se v oboru, ve kterém nepracujete? Vystudovali jste obor, ve kterém nemáte uplatnění a nemůžete najít práci? Nejste sami. Více než polovina Čechů pracuje v jiné profesi, než na kterou se v průběhu školní docházky připravovala. A většinu z těchto pracovníků jejich nová profese baví a naplňuje.
Jak ale získat požadovaný doklad o vzdělání...

Tento problém můžete řešit pomocí zkoušky Profesní kvalifikace. Zkouška Profesní kvalifikace je zaměřena na zájemce o další vzdělávání a důraz je v ní kladen zejména na praktické dovednosti, které jste již získali, nebo které si můžete rozšířit v přípravném kurzu ke zkoušce Profesní kvalifikace. 
Každé povolání je nyní provázáno s Národní soustavou kvalifikací, která určuje, jaké vzdělání a jakou zkoušku Profesní kvalifikace musí osoba, která povolání vykonávat splňovat. Pro jednotlivá povolání může být stanovena jedna zkouška Profesní kvalifikace (např. Zedník) nebo několik zkoušek Profesní kvalifikace (např. pro povolání Instalatér). Absolvováním požadovaného počtu zkoušek Profesní kvalifikace získáte tzv. Úplnou kvalifikaci, která vás opravňuje přihlásit se k závěrečné zkoušce a získat Výuční list.

Naše vzdělávací středisko je jedním z mála, které pro vás svými autorizovanými osobami může zabezpečit nejen složení zkoušky Profesní kvalifikace pro stavební obory, ale také přípravný kurz k této zkoušce.

Obory, pro které poskytujeme přípravné kurzy a následně realizujeme zkoušky Profesní kvalifikace autorizovanou osobou:

Instalatér – úplná profesní kvalifikace​​

  
Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:
 • ​Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

         Topenář                                                                

 • ​​​Topenář provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního, teplovzdušného a parního).
 • ​​​Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení provádí montáž, údržbu, opravy a seřízení vnitřních rozvodů plynu a zařízení.

Malíř a lakýrník - úplná profesní kvalifikace​​


Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:

 • ​​​Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.
 • ​Tapetář upravuje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými, s papírovou vložkou a speciálními. Provádí tapety stříkané a válečkované. Upravuje podklady pod tapety a provádí konečnou úpravu tapetovaných ploch.
 • ​Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním.

Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:

Montér suchých staveb​

 • ​Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:
 • ​Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.
 • ​​Truhlář nábytkář vyrábí a opravuje nábytek.

Zedník - úplná profesní kvalifikace

​ 
Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:
 • ​​Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.

Podlahář - úplná profesní kvalifikace​​​


Lze ji získat absolvováním dílčích profesních kvalifikací:
 • ​​​​​​Podlahář dřevěných podlah připravuje podklad, klade, lepí, přiřezává a povrchově upravuje různé druhy dřevěných podlah.
 • ​​Podlahář povlakových podlah upravuje podklad, klade, lepí, svařuje různé druhy povlakových podlahovin (koberce, PVC, gumu, linoleum, korek) a připevňuje lišty.
 • ​Podlahář bezespárých  podlah upravuje podklad, klade syntetické podlahové stěrky a lité podlahy, připevňuje lišty
 • ​Podlahář plovoucích podlah upravuje podklad, klade, lepí různé druhy plovoucích podlah a připevňuje lišty.
Úplnou profesní kvalifikace Podlahář doplňuje dílčí Profesní kvalifikace Podlahář betonových podlah, kterou naše škola z technických důvodů nemůže realizovat