Web

Skip Navigation Linksskola-skolska-rada

​​​Úřední deska​

Historie školy

Fotogalerie​​​

Žákovský parlament​​​

Školská rada

Požadavky

Harmonogram školního roku 2017/2018

 

Kontaktní
informace

Střední škola polytechnická Brno,

Jílová, příspěvková organizace

Jílová 164/36g, Brno 639 00

Tel.: 00420 543 424 511

Fax.: 00420 543 424 555

Email: sou@jilova.cz

www.jilova.cz

DS: yha3tna

​Školská rada

 

Členové zvolení zletilými žáky, zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Vašíček Tibor
  • Urbánek Radek
  • Nečasová Ludmila

Členové zvoleni pedagogickými pracovníky:

  • Mgr. Josef Kratochvíl
  • PaedDr. Petr Duchek
  • Ing. Bohumil Kašpárek

Členové jmenováni zřizovatelem:

  • Aleš Dvořák
  • Petr Křápek
  • Ing. Petr Kolář - od 18.5.2017 nahrazen ing. Pavlem Křížem

Na prvním zasedání byla zvolena předsedkyně školské rady: Ludmila Nečasová - tel.: 543 424 519, e-mail: necasova@jilova.cz