Web

Skip Navigation Linksskola-historie

​​​Úřední deska​

Historie školy

Fotogalerie​​​

Žákovský parlament​​​

Školská rada

Požadavky

Harmonogram školního roku 2017/2018

 

Kontaktní
informace

Střední škola polytechnická Brno,

Jílová, příspěvková organizace

Jílová 164/36g, Brno 639 00

Tel.: 00420 543 424 511

Fax.: 00420 543 424 555

Email: sou@jilova.cz

www.jilova.cz

DS: yha3tna

​Historie školy

 

Naše škola má dlouhou tradici. Její počátky spadají do roku 1949, kdy vzniklo učiliště při Pozemních stavbách Brno, které sídlilo na ulici Havlenova č.16. V roce 1962 vzniká učiliště i při Stavebním podniku města Brna, nejdříve na ulici Šeránkova, později se sídlem na Opuštěné 2 v blízkosti autobusového nádraží Zvonařka.

Po celospolečenských změnách začaly roku 1991 vznikat samostatné právní subjekty vyčleněním z původních státních podniků. Řeč je samozřejmě o učilištích, kterých v té době existovalo v Brně sedm, se zaměřením na výuku žáků stavebních oborů. Roku 1994 došlo ke sloučení SOU stavebního Brno Opuštěná se SOU STAVITEL na ulici Třída kpt. Jaroše (Vodohospodářské stavby) a v roce 1997 se nástupnická škola SOU stavební Opuštěná sloučila s SOU stavebním Havlenova 16 a Střediskem praktického vyučování na ulici Mírová, které dříve patřilo Dřevopodniku.

K poslední změně došlo v roce 1998. Škola, včetně celkového vybavení, se přestěhovala z budovy na Opuštěné 2, v níž byla v nájmu, do komplexu budov na ulici Jílová 36g v Brně -Štýřicích. Součástí areálu, který zahrnuje prostory pro teoretickou výuku, je i domov mládeže se školní jídelnou na ulici Jílová 38, rozsáhlý sportovní areál s venkovním hřištěm, atletickým oválem, tenisovými kurty, volejbalovým hřištěm, posilovnou a saunou. Vznikla tak vlastně nová škola s šedesátiletou tradicí.

Od roku 1998 probíhala jednání o nutnosti stavby ,,Stravovacího a výukového centra" v areálu školy, v roce 2006 byl vypracován projekt a proběhlo řízení na dodavatele stavby. Práce začaly v březnu 2007 a již v září téhož roku byla budova kuchyně a jídelny v provozu a od února už i s novým vestibulem, recepcí, šatnami, kantýnou a s třemi učebnami v I.poschodí včetně zastřešeného parkoviště a terénních úprav.

V další etapě výstavby v roce 2010 byla budova spojena s budovou teorie nadzemním koridorem, v němž žáci najdou útočiště v "Denním centru" - knihovně s internetem.

Nedílnou součástí výuky na naší škole je praktické vyučování. To probíhá na odloučených pracovištích - dislokacích v městě Brně a okolí:

  • Jahodová 54 v Brněnských Ivanovicích (učební obory: Zedník, Truhlář, Montér suchých staveb),
  • Pražákova 51a, Brno - Horní Heršpice (učební obory: Instalatér, Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a obory s maturitou: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Technická zařízení budov)
  • a Tučkova 2, Brno - střed (učební obory: Čalouník, Sklenář, Podlahář, Malíř). Někteří žáci jsou umístěni na individuálním výcviku - mají praxi u firem, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

Kromě vyjmenovaných oborů je možnost získání maturity na studijních oborech Nábytkářská a dřevařská výroba a Technická zařízení budov, nebo na nástavbovém studiu v oborech Dřevařská a nábytkářská výroba a Stavební provoz.

Devizou SŠP, Jílová 36g je komplexnost služeb poskytovaných žákům. V areálu školy jsou také výborné podmínky pro sportovní vyžití. Ne náhodou patří naše škola mezi nejúspěšnější střední školy všech typů České republiky v tělesné výchově a sportu, o čemž svědčí několikanásobný titul "Nejlepší SOU České republiky" a "Nejlepší střední škola České republiky" v rámci AŠSK ČR.

Jsme právem pyšní na udělení Statutu universitní cvičné školy Mendelovy university v Brně, na titul EKOŠKOLA a naše škola je i nositelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 - 2009.