Web

Skip Navigation Linksprojekty-spicova-hokna

Špicová hokna


Globální grant Jihomoravského kraje, č. 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Příjemce projektu je: TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., Ostrava
Partner: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 
Doba realizace projektu: 12.3.2010 – 31.5.2012
Celkový rozpočet projektu: 4 668 622,- Kč 

 
Stručný obsah: Cílem projektu je zlepšení výuky stavebních oborů na SŠ Jihomoravského kraje (dále JM kraje) a rozvoj spolupráce těchto škol s firmami stavebního zaměření. Projekt přispěje k zavádění nových technických technologií do výuky a k využívání ICT v odborných předmětech prostřednictvím e-learningu. Projekt zkvalitní výuku na stavebních SŠ odrážející potřeby praxe a podpoří inovaci školních vzdělávacích plánů o v kraji vysoce poptávanou problematiku Montáže lehkého opláštění. Důraz je kladen na spolupráci SŠ a firem a také na uplatnění inovativních forem při tvorbě a realizaci vzdělávacích modulů pro žáky, exkurzích žáků do stavebních firem a workshopech zaměstnavatelů se žáky SŠ. Tento komplex aktivit přispěje k zvýšení atraktivity stavebního řemesla pro žáky SŠ, což podpoří jak jejich udržitelnost ve studiu, tak i následné uplatnění se v praxi ve svém oboru. Projekt je určen pro 400 žáků učebních oborů SŠ a 10 pedagogů SŠ JM kraje. Projekt bude realizován příjemcema partnerskou SŠ polytechnickou z Brna. 

 
Cíle projektu: Cílem projektu je podpora technických oborů a zkvalitnění výuky stavebních předmětů na středních školách stavebního zaměření JM kraje prostřednictvím zavádění nových technologií do výuky. Projekt rozvine inovativní formy spolupráce SŠ s výrobními podniky, čímž propojí teorii s praxí a podpoří tak užší provázanost mezi školami a potenciálními zaměstnavateli absolventů škol. 

 
Prostřednictvím projektem vytvořeného kurzu se cílová skupina 400 žáků středních škol v JM kraji seznámí s novými technologiemi ve stavebnictví, tj. lehkým opláštěním, vysoce poptávané problematiky a rozšíří si tak kvalifikaci o tuto technologii. Absolvováním tohoto kurzu a získáním certifikátu si žáci zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce, kde jsou znalci této problematiky vysoce žádaní. Inovací školních vzdělávacích plánů včetně tvorby nových výukových materiálů pro žáky SŠ projekt podpoří výuku stavebních předmětů. Zpracováním e-learningové formy jednotlivých modulů lehkého opláštění také přispěje k širšímu využívání ICT v odborných předmětech a zároveň umožní vzájemné sdílení vytvořeného produktu v rámci dalších jihomoravských škol stavebního zaměření.

 
 

Leták ŠP 11_2016

Leták ŠP 2_2017 

Leták ŠP 5_2017