Web

Skip Navigation Linksprojekty-skolni-knihovna

​"Školní knihovna jako přirozené informační centrum pro získávání informací, které podporují zvýšení vzdělanosti a informační gramotnost žáků"

 
 

Celkový rozpočet projektu: 1 042 868,- Kč 

Doba realizace projektu: leden 2012 - březen 2013 

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření vhodného prostředí, které by napomáhalo ke zvýšení informační gramotnosti a vzdělanosti žáků a tím došlo k posílení statusu středoškolsky vzdělaného žáka. Nároky, které jsou kladeny na žáky jsou stále vyšší a proto je velice důležité, aby žáci dokázali informace náležitým způsobem najít, setřídit, zpracovat a využít nejen pro úspěšné studium, ale i pro následné uplatnění na trhu práce. V rámci projektu bude dovybavena a modernizována stávající knihovna v jejíchž prostorech vznikne informační centrum pro žáky školy. Tím dojde k vytvoření přirozeného centra pro získávání, zpracování a uchovávání informací. Informační centrum bude nabízet prostor pro výuku i pro setkávání žáků ve volném čase a bude podporovat ŠVP prostřednictvím přednášek, besed a workshopů k vybraným tématům a tím napomáhat žákům k získávání sociálních kompetencí a k rozvoji osobnostního růstu. V prostorách centra budou mít žáci přístup na PC s připojením na internet. Vedoucí metodik bude realizovat kariérové a studijní poradenství. Dalším cílem je zkvalitnění a zefektivnění knihovnických služeb, které bude podporovat zvýšení zájmu a atraktivity o tyto služby.