Web

Skip Navigation Linksprojekty-rozvoj

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji


 

 

 
Projekt "Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji" , grantový projekt č. CZ.1.07/3.2.04/01.0045 GG OP VK Jihomoravského kraje reaguje na vývoj nových trendů v oboru stavebnictví a elektrotechniky. Zároveň reaguje na kvalifikační požadavky zaměstnavatelů v JMK a na potřebu rozvoje znalostí v moderních technologických postupech. 

 
Příjemcem podpory je společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Ostrava a partnerem projektu je Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g. 

 
Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v JMK vytvořením čtyř vzdělávacích modulů. Tyto moduly reagují na moderní trendy ve stavebnictví, elektrotechnice (tři kurzy v prezenční formě) a na vývoj v andragogice (jeden andragogický modul v e-learningové formě). 

 
Cílovou skupinou je 60 lektorů, tj. pedagogických pracovníků působících v dalším vzdělávání dospělých v oborech stavebnictví a elektrotechniky (elektrorozvody a elektronické řídící systémy) při středních školách v JMK. 

 
Projekt nabízí lektorům dalšího vzdělávání možnost aplikovat získané znalosti do praxe, zvýšit si praktické znalosti a odborné dovednosti. Dále pak projekt nabízí navázání dlouhodobé spolupráce s podniky, které se zúčastní projektu. 

 
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Lednové aktivity

projekty-rozvoj-leden.jpg

 
E-learningový kurz a jeho struktura -

 
E-learningový kurz má následující tři části:
 1. Metodologie vzdělávání dospělých (vyučovací formy, případové studie, projektové vyučování, cvičení, vzdělávací pomůcky)
 2. Andragogika: přístupy, zásady vzdělávání dospělých, motivace účastníků kurzů, zjišťování zpětné vazby
 3. Psychologie v práci lektorů

 

 

Únorové aktivity

 projekty-rozvoj-unor.jpg

 
Kurz: „Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov“

 

 
Modul obsahuje konkrétní informace o projektování a realizaci systému technických zařízení budov zaměřených na úspory energie a vlivu na ŽP. Obsah směřuje k úsporám spotřeby vody a elektrické energie. 

 


Červnové aktivity

 

projekty-rozvoj-cerven2.jpg
 
 • Modul obsahuje problematiku elektrických rozvodů v rámci tzv. inteligentních budov vyznačujících se pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy.
 
projekty-rozvoj-cerven.jpg

 

 
do projektu bylo doposud zapojeno: 

 
 • 41 osob podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí cílová skupina, která je tvořena lektory, tj. pedagogickými pracovníky působícími v dalším vzdělávání dospělých v oborech stavebnictví a elektrotechniky ve středních školách Jihomoravského kraje.
 • z toho 36 mužů: do profesního modulu Úspory energií bylo zapojeno 15 mužů a do profesního modulu Inteligentní budovy 21 mužů
 • dále bylo zapojeno 5 žen, a to do profesního modulu Úspory energií

 
do 31. 8. 2011 bylo v projektu vytvořeno: 

 
 • v rámci KA č. 2 "Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov" - příprava modulu a pilotní ověření – byl zpracován a pilotně ověřen modul, který svým obsahem naplňuje komponentu životního prostředí.
 • bylo vytvořeno 5 kusů nově vytvořených/inovovaných produktů:
  1. E-learningový modul zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti řízení výuky, andragogiky
  2. Úspory energií - vzdělávací modul
  3. Inteligentní budovy - vzdělávací modul
  4. Úspory energií - studijní příručka
  5. Inteligentní budovy – studijní příručka

Říjnové aktivity

projekty-rozvoj-rijen.jpg
 • ​Modul obsahuje zcela nový pohled na realizaci dokončovacích prací interiérů obytných budov se zaměřením na zavádění nových materiálů, technologií a systémů umožňujících úspory energie a životní prostředí. Nutná je zde především inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Závěrečné informace o projektu


 
V rámci projektu bylo vytvořeno:

 
 • E-learningový modul zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti řízení výuky, andragogiky. Viz: www.rozvoj.tempo.cz
 • Modul Úspory energií a nové tec​hnologie v rozvodech technického zabezpečení budov. Tento modul svým zaměřením (úspory energií, šetrné zdroje vytápění, tj. fotovoltaika, solární panely) a rozsahem 6 hodin z 28 hodin v rámci modulu, což představuje 21% výuky, naplnil komponentu životního prostředí
 • Modul Inteligentní budovy
 • Modul Nové systémy a technologie dokončovacích prací interiérů

 
Ke všem modulům byly vytvořeny studijní materiály pro výuku. 

 
Všech tří modulů se celkem zúčastnilo 62 lektorů, kteří měli zájem se zapojit do dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji.​