Web

Skip Navigation Linksprojekty-equal

​​Equal

​​

​​"Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů", EQUAL/023, CZ04.4.09/2.1.00.1/0120​

​Dům řemesel

Výjimečná nabídka - rekvalifikace zdarma !!!


​Příležitost nastartovat novou kariéru nabízí lidem ve věku 45+ brněnský Dům řemesel. Věková skupina 45+ patří mezi nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Koncept kurzů v Domě řemesel vychází vstříc potřebám místních zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří volají po odbornících ovládajících více řemesel. Vzdělávání v Domě řemesel je součástí Projektu zkušení, na jehož realizaci získala vzdělávací společnost Coneo peníze z Evropského sociálního fondu. 
Kurz v Domě řemesel ověřuje nové metody vzdělávání. "Klienti se například setkávají s psycholožkou. Lektory kurzu vybíráme podle osobnostního profilu klientů. Mohou tak lépe vstřebat nové informace a technologické postupy ve stavebních, dřevozpracujících a kovo oborech," říká Miloslav Knapil, jeden z expertů Domu řemesel.
​​
Thumbnail
​​​​​
 
Kurz je ideální příležitostí zejména pro nezaměstnané řemeslníky hledající novou práci a pro ty, kdo chtějí podnikat, či změnit zaměstnání. Nabídku Domu řemesel určitě využijí i lidé vyučení v jednom oboru, kteří chtějí své profesní dovednosti rozšířit. "Koncept našich kurzů vychází vstříc potřebám místních zaměstnavatelů a podnikatelům. Zjistili jsme totiž, že o zaměstnance ovládající více řemesel, mají velký zájem," vysvětluje Miloslav Knapil. Proto také prvních devět absolventů tříměsíčního kurzu v Domě řemesel obdrží certifikát na profesi údržbář. "Uplatnění mohou najít například u bytových družstev, společenství vlastníků, v hotelech, penzionech, školách. Buď je osloví sami, nebo využijí kontakty navázané prostřednictvím Domu řemesel," dodává Knapil. Organizátoři počítají s další spoluprací např. s Úřady práce či místními zaměstnavateli a podnikateli. 
Končící kurz ověřoval některé méně obvyklé vzdělávací přístupy pro tuto věkovou skupinu. Protože manažeři kurzu Domu řemesel léta působí ve vzdělávání v této oblasti, vybírali lektory kurzu podle osobností a potřeb jeho účastníků. A protože organizátorům šlo také o to, aby mezi lektory a klienty byl skutečně rovnoprávný vztah, vybírali lektory, kteří jsou jim věkem blízcí. 
V průběhu prvního kurzu oceňovali klienti možnost setkat se s psycholožkou. "Někteří si díky tomu lépe uvědomili své přednosti vyplývající z profesních zkušeností a životní zralosti. Mnohým kurz zvedl sebevědomí a někteří objevili skryté vlohy a schopnosti, o kterých doposud ani nevěděli," popisuje Zuzana Machalová, další z organizátorů kurzu. 

"Když jsme tento vzdělávací program pro věkovou skupinu 45+ připravovali, uvědomili jsme si, že se věk lidí prodlužuje. To s sebou přináší i nové možnosti využití lidské i profesní zralosti a nabytých zkušeností. A třeba i příležitost uskutečnit plány, na které dosud tito lidé měli málo času, říká Miloslav Knapil. 

Druhý běh kurzu začne začátkem 3. března 2008 . Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 736 484 983 nebo na email Minarova3@seznam.cz. Účast v kurzu je díky financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu pro klienty bezplatná, omezující je pouze počet volných míst v kurzu. 

Pro další informace kontaktujte mediálního zástupce projektu:
TLAPÁK & PARTNERS
tel.: 608 967 239
e-mail: 45+@tlapak.org


Ukončení pilotního kurzu

Thumbnail

​​