Web

Skip Navigation Linksprojekty-eco-schools

​Eco-scho​ols


​​03. 10. 2013 Ekokodex školy​
28. 06.​​ 2011 Mezinárodní titul Ekoškola jsme obhájili na další období do června 2015
15. 09. 2009 Mezinárod​ní titul Ekoškola jsme ​obhájili na další dvouleté období do června 2011
20. 09. 2007 Jako první střední škola v ČR jsme získali mezinár​​odní titul EKOŠKOLA
30. 12. 2005 Naše škola se stala pilotní školou mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS (EKOŠKOLY) V ČR
24. 9. 2005 Co předcházelo našemu vstupu do mezinároního projektu ECO-SCHOOLS


Ekokodex školy

projekty-eco-schools-foto01.jpg 


Mezinárodní titul Ekoškola jsme obhájili na další období do června 2015


Ve středu 25. dubna 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola na první dvouleté období do dubna 2009, po jehož uplynutí nás čekala jeho náročná obhajoba spojená s cílem znovuudělení titulu na další dva roky. Tohoto cíle jsme úspěšně dosáhli 21. května 2009 a poté nás opět čekala tvrdá práce.
Od září 2009, podobně jako v předchozím dvouletém období, jsme nesmírně poctivě a s obrovským nasazením s inovovaným žákovským Ekotýmem překonávali mnoho překážek na neprobádané cestě, doprovázejících vše nové, co plnění podmínek mezinárodního projektu Eco-schools přináší.
Na počátku této třetí dvouleté obhajovací etapy jsme spolu se školním žákovským Ekotýmem provedli následné ekologické audity na všech čtyřech dislokacích naší školy (Jílová, Pražákova, Jahodová, Tučkova) v oblastech Energie, Odpady, Voda, Vnitřní a vnější prostředí, což pro nás opět bylo, včetně náročných výpočtů, velmi tvrdým a časově náročným oříškem. Poté jsme postupně plnili více než dvěstě dílčích úkolů, které jsme měli zahrnuté do prováděcích plánů naší činnosti na školní roky 2009-2010 a 2010-2011.
Dne 30. března 2011 jsme poslali do Prahy občanskému sdružení TEREZA objemnou žádost o znovuudělení mezinárodního titulu Ekoškola s mnoha přílohami v rozsahu 126 stran formátu A4. Žádost tam byla bez závad doručena v papírové i elektronické podobě. Dne 19. dubna 2011 se dostavili do naší školy hodnotitelé mgr. Monika Hošková, DiS, a pan Václav Minařík z TEREZY Praha. Dostali všechny požadované informace a podklady, procházeli budovu školy, hovořili se zaměstnanci i žáky a vše hodnotili bodovým systémem. Dne 29. dubna 2011 přišel z TEREZY Praha dopis, že naší škole byl hodnotitelskou komisí již potřetí udělen mezinárodní titul Ekoškola. Tato zpráva v nás vyvolala, podobně jako před dvěma roky, nesmírnou radost a pocit zadostiučinění. Tím jsme se stali držiteli tohoto velmi ceněného mezinárodního titulu na další čtyřleté období do června 2015.


projekty-eco-schools-foto02.jpg

Obr. 1: Certifikát o udělení mezinárodního titulu Ekoškola naší škole na čtyřleté období do června 2015 (kamerový výřez z celkového formátu A3 - PaedDr. Petr Duchek)


Dne 9. května 2011 přišlo e-mailem potvrzení od Michaely Pavlíkové z Terezy Praha, že naše škola je první střední školou v ČR, která získala mezinárodní titul Ekoškola již potřetí.
Dne 1. června 2011 přišla e-mailem pozvánka na slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola na úterý 14. června 2011 na 9,00 hod. do Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.
Vedení školy odsouhlasilo pro tuto významnou příležitost delegaci ve složení: PaedDr. Petr Duchek, koordinátor EVVO a garant mezinárodního projektu Ekoškola, mgr. Miloslav Knapil, členové žákovského Ekotýmu ze třídy MZB2. Pantůček Jakub, Hladil Václav, Trávníček Martin, Pedál Martin.
Slavnostní akt předávání mezinárodních titulů měl velmi důstojný průběh, umocněný v předsednictvu přítomnými představiteli ministerstev školství a životního prostředí, TEREZY Praha, Lipky Brno a dalších hostů. Všichni pracovníci zmíněných institucí ve svých slavnostních projevech oceňovali náročnou práci škol, poctěných mezinárodním titulem Ekoškola, jejich úspěch se týká žáků i učitelů, vypovídá o kvalitách pedagogických pracovníků, kteří se věnují této činnosti nad rámec svých povinností.
Projekt Ekoškola vede k odpovědnosti, formuje postoje etické i občanské, spolu s cíly školské reformy učí žáky chápat svět v souvislostech, pracovat s informacemi, spolupracovat s druhými lidmi, podněcuje zájem o přírodovědné obory.
Na naší škole si velmi ceníme faktu, že mezinárodní titul Ekoškola jsme v dubnu 2007 získali jako první střední škola v České republice a nyní ho opět úspěšně obhájili. K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze 5 středních škol České republice, naše škola je jediná z nich, která titul obdržela již potřetí.
Nyní je před námi další náročné čtyřleté období, ve kterém nás čeká další rozšíření a prohloubení naší činnosti, na jeho konci pak další nelehká obhajoba mezinárodního titulu. To nás zavazuje k ještě usilovnější aktivitě.
Pevně věřím, že tento velmi cenný mezinárodní titul společným úsilím i do budoucna obhájíme.
Národním koordinátorem mezinárodního projektu Ekoškola je sdružení TEREZA Praha, generálním partnerem projektu Ekoškola je společnost Provident Financial s.r.o., partnerem projektu Ekoškola je společnost EKOLAMP s.r.o., jeho krajským koordinátorem je Lipka Brno - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

V Brně dne 28. 6. 2011

PaedDr. Petr Duchek
předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36gMezinárodní titul Ekoškola jsme obhájili na další dvouleté období do června 2011


V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola na první dvouleté období do dubna 2009, po jehož uplynutí nás čekala jeho náročná obhajoba spojená s cílem znovuudělení titulu na další dva roky.
Od září 2007, podobně jako v předchozím dvouletém období, jsme nesmírně poctivě a s obrovským nasazením překonávali mnoho překážek na neprobádané cestě, doprovázejících vše nové, co plnění podmínek mezinárodního projektu Eco-schools přináší.
Na počátku této druhé dvouleté etapy jsme spolu se školním žákovským Ekotýmem provedli prvotní a následné ekologické audity na všech čtyřech dislokacích naší školy (Jílová, Pražákova, Jahodová, Tučkova) v oblastech Energie, Odpady, Voda, Vnitřní a vnější prostředí, což pro nás bylo, včetně náročných výpočtů, velmi tvrdým a časově náročným oříškem. Poté jsme postupně plnili více než stoosmdesát dílčích úkolů, které jsme měli zahrnuté do prováděcích plánů naší činnosti.
Dne 8. dubna 2009 jsme poslali do Prahy občanskému sdružení TEREZA objemnou žádost o znovuudělení mezinárodního titulu Ekoškola s mnoha přílohami v rozsahu 120 stran formátu A4. Žádost tam byla bez závad doručena v papírové i elektronické podobě.
Dne 21. května 2009 se dostavili do naší školy hodnotitelé ing. Dana Votápková a pan Václav Minařík z TEREZY Praha. Dostali všechny požadované informace a podklady, procházeli budovu školy, hovořili se zaměstnanci i žáky a vše hodnotili bodovým systémem. Dne 5. června 2009 přišla z TEREZY Praha e-mailová informace, že naší škole byl hodnotitelskou komisí znovuudělen mezinárodní titul Ekoškola. Tato zpráva v nás vyvolala, podobně jako před dvěma roky, nesmírnou radost a pocit zadostiučinění. Tím jsme se stali držiteli tohoto velmi ceněného mezinárodního titulu na další dvouleté období do června 2011.

projekty-eco-schools-foto03.jpg

Obr. 1: Certifikát o udělení mezinárodního titulu Ekoškola naší škole na další dvouleté období do června 2011 (kamerový výřez z celkového formátu A3 - dr. Duchek)


Dne 22. června 2009 přišla e-mailem a poté i poštou pozvánka na slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola na středu 24. června 2009 na 11,00 hod. do Hlavního (Rytířského) sálu Valdštejnského paláce, Valdštejnská ulice 14/158 v Praze 1, sídla Senátu Parlamentu České republiky.
Vedení školy odsouhlasilo pro tuto významnou příležitost delegaci ve složení: ing. František Pokorný, ZŘ pro TV, dr. Petr Duchek, koordinátor EVVO a garant projektu Ekoškola, Jiří Hanuš, žák třídy MZB2., Lukáš Svoboda, žák třídy MZB2.
Slavnostní akt měl velmi důstojný průběh, umocněný v předsednictvu přítomnými představiteli Senátu, ministerstev školství a životního prostředí, TEREZY Praha, Lipky Brno a dalších hostů. Všichni pracovníci zmíněných institucí ve svých slavnostních projevech oceňovali náročnou práci škol, poctěných mezinárodním titulem Ekoškola, jejich úspěch se týká žáků i učitelů, vypovídá o kvalitách pedagogických pracovníků, kteří se věnují této činnosti nad rámec svých povinností.
Projekt Ekoškola vede k odpovědnosti, formuje postoje etické i občanské, spolu s cíly školské reformy učí žáky chápat svět v souvislostech, pracovat s informacemi, spolupracovat s druhými lidmi, podněcuje zájem o přírodovědné obory.
Velmi si ceníme faktu, že mezinárodní titul Ekoškola jsme v dubnu 2007 získali jako první střední škola v České republice a nyní ho úspěšně obhájili.
K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze 5 českých středních škol, naše škola je jediná z nich, která titul obdržela již dvakrát.
Nyní je před námi další náročné dvouleté období, ve kterém nás čeká rozšíření a prohloubení naší činnosti, na jeho konci pak další nelehká obhajoba právě znovuobdrženého mezinárodního titulu. To nás zavazuje k ještě usilovnější aktivitě.
Pevně věřím, že titul společným úsilím i do budoucna obhájíme.
Národním koordinátorem mezinárodního projektu Ekoškola je sdružení TEREZA Praha, jeho krajským koordinátorem je Lipka Brno - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

V Brně dne 15. 9. 2009

PaedDr. Petr Duchek
předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36gJako první střední škola v ČR jsme získali mezinárodní titul EKOŠKOLA


Od počátku školního roku 2005/2006 je naše Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, zapojena jako pilotní škola do velmi náročného a časově neomezeného mezinárodního projektu Eco-schools (Ekoškoly), do kterého je nyní zapojeno 38 zemí celého světa a v nich kolem 20 000 škol. Jeho cílem je skloubit teoretické učivo ekologie z praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci naší školy, směřujícími k třídění odpadů, šetření energiemi, šetření vodou, péči o vnitřní i vnější prostředí školy, pěkným mezilidským vztahům. Časová neomezenost projektu spočívá v tom, že získaný mezinárodní titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každých pět let.
K získání titulu Ekoškola musí být splněna řada postupných kroků - založení pracovního týmu, analýza ekologického stavu školy, sestavení dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého plánu činnosti, vytvoření Ekokodexu školy, stanovení způsobu informování a spolupráce, systému monitorování a vyhodnocování činnosti, uplatňování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výuce (EVVO).
Na naší škole, vzhledem k její velikosti a složitým organizačním vazbám, jsme projekt v jeho rozběhové fázi ve školním roce 2005/2006 realizovali prostřednictvím řídícího štábu a žákovského 29 členného Ekotýmu, za spolupráce všech žáků i zaměstnanců školy.
Provedli jsme všechny výše uvedené postupné kroky, vypracovali podrobný systém třídění odpadů, průběžně evidovali splnění úkolů, navázali spolupráci s odborem životního prostředí Brno-střed a dalšími institucemi.
V průběhu června 2006 jsme obdrželi Diplom za aktivní účast v mezinárodním projektu Ekoškola ve školním roce 2005/2006, kterým bylo oceněno naše dosavadní úsilí a který byl předstupněm k získání mezinárodního titulu.


projekty-eco-schools-foto04.jpg
Obr. 1: Diplom za aktivní účast v mezinárodním projektu Ekoškola ve školním roce 2005/2006 ještě s předchozím názvem naší školy (kamerový výřez - dr. Duchek)

Ve školním roce 2006/2007 jsme provedli podstatné změny. Řídicí štáb projektu změnil název i náplň na Poradní sbor a rozhodující zodpovědnost převzal Řídicí žákovský Ekotým.
Letos jsme 27. února 2007 poslali do Prahy občanskému sdružení TEREZA, které je jako jediné oprávněné udělovat mezinárodní tituly Ekoškola v České republice, objemnou žádost s mnoha přílohami o udělení tohoto titulu.
Ve středu 25. dubna 2007 se dostavili do naší školy hodnotitelé pan Václav Minařík a mgr. Milan Zuna z TEREZY Praha. Dostali všechny požadované informace a podklady, procházeli budovu školy, hovořili se zaměstnanci i žáky a vše hodnotili bodovým systémem.
Ve středu 9. května 2007 přišla z TEREZY Praha telefonická a následně i e-mailová informace, že naší škole byl hodnotitelskou komisí udělen mezinárodní titul Ekoškola. Tím jsme se stali první střední školou v České republice, která tento cenný titul obdržela. Tato zpráva v nás vyvolala nesmírnou radost a pocit zadostiučinění, protože jsme jako pilotní škola tohoto projektu po celé dva roky nesmírně poctivě a s obrovským nasazením překonávali mnoho překážek na neprobádané cestě, doprovázejících vše nové, a splnili více než sto dílčích úkolů, které jsme měli zahrnuté do každoročních prováděcích plánů naší činnosti.
Dne 21. května 2007 přišla e-mailem a poté i Českou poštou pozvánka na slavnostní předávání titulů Ekoškola na středu 27. června 2007 na 9,30 hod. do Hlavního (Rytířského) sálu Valdštejnského paláce, Valdštejnská ulice 14/158 v Praze 1, sídla Senátu Parlamentu České republiky.
Vedení školy odsouhlasilo pro tuto významnou příležitost delegaci ve složení mgr. Milan Holoubek, ZŘ pro TV, dr. Petr Duchek, koordinátor EVVO a garant projektu, Jiří Král, předseda žákovského Ekotýmu a žák třídy MZB2., Jakub Záruba, místopředseda žákovského Ekotýmu a žák třídy MZB2.


projekty-eco-schools-foto05.jpg
Obr. 2: Certifikát o udělení mezinárodního titulu Ekoškola naší škole (kamerový výřez z celkového formátu A3 - dr. Duchek)

Slavnostní akt měl velmi důstojný průběh, umocněný přítomností představitelů Senátu, ministerstev školství a životního prostředí, zřizovatelů škol a dalších hostů.
V dalším dvouletém období nás čeká rozšíření a prohloubení naší činnosti v projektu včetně rozšíření separovaného odpadu na škole o další položky.
Národním koordinátorem mezinárodního projektu Ekoškola je sdružení TEREZA Praha, jeho krajským koordinátorem je Lipka Brno - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

V Brně 20.09.2007
PaedDr. Petr Duchek
koordinátor EVVO a garant mezinárodního projektu Ekoškola
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

Naše škola se stala pilotní školou mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS (EKOŠKOLY) V ČR


Mezinárodní projekt Eco-schools (Ekoškoly) si vytyčuje za cíl spojit na do něj zapojených školách environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s konkrétními skutečnými praktickými kroky, vedoucími k ekologizaci provozu zúčastněných škol a k vytváření takových postojů žáků i pracovníků těchto škol, směřujícím k trvale udržitelnému životu.
Tento projekt také umožňuje vzájemnou spolupráci všech žáků školy, pedagogů, pracovníků školy, rodičů, místních úřadů a obyvatel.
Metodika mezinárodního projektu Eco-schools vychází ze systému ekologického menagementu podle norem ISO 14001 EMAS. Tento mezinárodně uznávaný proces certifikace umožňuje školám získat prestižní světové ocenění, titul Eco-school (Ekoškola):


projekty-eco-schools-foto06.gif

Získáním tohoto certifikátu však práce škol na Projektu nekončí, ten je dlouhodobý a časově neomezený, po získání titulu ho musí škola obhajovat za dva roky, pak za další dva roky a poté každých pět let.
Mezinárodní projekt Eco-schools byl vytvořen mezinárodní neziskovou organizací FEE (Foundation for Environmental Education - Nadace pro environmentální výchovu), založenou v roce 1981, která prosazuje principy udržitelného rozvoje prostřednictvím environmentální výchovy:


projekty-eco-schools-foto07.jpg

Vznikl na základě potřeby, vyslovené v roce 1992 na Earth Summit (Summitu Země), zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni.
V roce 1995 se začal Projekt realizovat v několika evropských zemích. V současné době již probíhá v 37 zemích Evropy, Afriky, Ameriky, Asie, Oceánie, je v něm zapojeno přes 13 tisíc škol.
Nyní je mezinárodní projekt Eco-schools uváděn v život i v České republice, zde je jeho národním koordinátorem Sdružení TEREZA, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Eco-schools.


projekty-eco-schools-foto08.jpg

V Jihomoravském kraji, který byl vybrán jako první v ČR k realizaci Projektu, velmi aktivně spolupracuje se školami, zapojenými do Projektu, brněnská Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, jejímž posláním je přispívat k utváření vnímavnějších a odpovědnějších postojů dětí, mládeže a pedagogických pracovníků k přírodě, ve prospěch pochopení a přijetí spoluodpovědnosti za trvale udržitelný způsob života na Zemi.
O mezinárodním projektu Eco-schools (Ekoškoly) jsem se poprvé dověděl na regionální konferenci o ekologické výchově, určené pro koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, konané dne 4.listopadu 2004 v Brně. V první vlně realizace Projektu v ČR měla být, vzhledem k jeho bezpochyby rozsáhlé náročnosti a časové neomezenosti, oslovena a zapojena pouze víceletá gymnázia. Tohoto faktu jsem se však, vzhledem k dosahovaným čelným umístěním naší školy v dosavadních ekologických soutěžích, nezalekl. V těchto soutěžích jsem totiž vedl naše školní Ekotýmy složené výhradně z žáků tříletých, tedy učebních a nikoliv maturitních oborů, i když čtyřleté obory také u nás na škole máme.
Proto jsem dne 22. listopadu 2004 požádal písemně, s podrobným zdůvodněním, vedení naší školy o posouzení jejího možného zapojení do Projektu hned v první vlně. Vedení školy dne 24. listopadu 2004 vyslovilo svůj souhlas. Dne 29. listopadu 2004 jsem informoval pořadatele Projektu v Jihomoravském kraji o tomto souhlasném stanovisku, dne 30. listopadu 2004 přišla jeho odpověď, že jsme se stali první předběžně přihlášenou školou do Projektu v rámci ČR.
Od té chvíle jsem ještě intenzivněji shromažďoval všechny dostupné informace vztahující se k Projektu a promýšlel jeho koncepci s ohledem na velikost naší školy, která patří k největším v Brně. Rovněž jsem neprodleně o Projektu informoval kolegy na poradách učitelů a žáky na stránkách školního časopisu. Při vypracování Ročního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školní rok 2005 2006 jsem proto mezinárodnímu projektu Eco-schools (Ekoškoly) vyhradil celý samostatný bod číslo 4, který zní:

 • S vytipovanými vhodnými žáky vybudovat nový školní Ekotým, schopný pokračovat ve velmi úspěšné a důstojné reprezentaci naší školy v nové náročné mezinárodní soutěži s environmentální tematikou v rámci projektu Eco-schools.
  Přihlášení do projektu Eco-School
  (Termín: 30.9.2005, zodp.: Dr. Petr Duchek)

 • Jednodenní školení koordinátora EVVO k projektu Eco-schools.
  (Termín: říjen 2005, zodp.: Dr. Petr Duchek)

 • Jednodenní školení formou výukového programu se žáky k projektu Eco-schools.
  (Termín: listopad 2005, zodp.: Dr. Petr Duchek)

 • Práce na projektu Eco-schools.
  (Termín: průběžně, zodp.: Dr. Petr Duchek)

 • Žádost o vydání certifikátu Eco-school.
  (Termín: po úspěšném zvládnutí všech náročných úkolů, zodp.: Dr. Petr Duchek)

V září 2005 podepsal ředitel naší školy, ing. Andrzej Bartoś, řádnou oficiální přihlášku do mezinárodního projektu Eco-schools.
V pondělí 24.10.2005 proběhlo ve Středisku ekologické výchovy Krásensko školení pedagogických pracovníků, zodpovědných za projekt, ze zúčastněných škol, stali jsme se pilotní školou mezinárodního projektu Eco-schools.
Po návratu z tohoto školení jsem v pondělí 31.10.2005 sestavil z 29 dobrovolně přihlášených žáků (17 žáků ze třídy Mz 2. a 12 žáků ze třídy MZB 1.) náš školní žákovský tým mezinárodního projektu Eco-schools.
S tímto týmem jsme se v pondělí 7.11.2005 opět ve Středisku ekologické výchovy Krásensko zúčastnili výukového programu k Projektu v tématech Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy.
V následujících dnech jsme se pustili v uvedených tématech do ekologického auditu naší školy.
V pondělí 21.11.2005 jsme ze Sdružení TEREZA obdrželi Certifikát o vstupu naší školy do mezinárodního projektu Eco-schools:

projekty-eco-schools-foto09.jpg
Obr.: Certifikát o vstupu naší školy do mezinárodního projektu Eco-schools


Den poté jsem napsal další článek o Projektu do školního časopisu TAMTAM číslo 2 2005-2006.
Ve středu 23.11.2005 vedení školy doplnilo a odsouhlasilo můj návrh na složení školního řídicího štábu mezinárodního projektu Eco-schools.
V následujících dnech jsem všechny žáky školy vyzval školním rozhlasem i na stránkách školního časopisu TAMTAM číslo 2 2005-2006 k vypracování návrhů na Ekokodex naší školy.
Ve středu 30.11.2005 proběhlo v klubovně školy první jednání školního řídicího štábu mezinárodního projektu Eco-schools.
Dále byla osazena a upravena samostatná nástěnka k Projektu v přízemí školy, objednány a dodány sběrné nádoby na separaci odpadu, dokončen ekologický audit naší školy, ve třídách byly ustaveny dvoučlenné Ekohlídky.
V pondělí 19.12.2005 proběhlo ve Středisku ekologické výchovy Krásensko pracovní setkání škol zapojených v Projektu, na kterém se z každé školy zúčastnil pedagogický pracovník zodpovědný za Projekt a dva žáci. Za naši školu mne doprovázeli členové školního žákovského týmu Vlastimil Semerád ze třídy Mz 2. a Ondřej Bartoněk ze třídy MZB 1. Nejprve jsme za použití dataprojektoru zobrazili webovou stránku naší školy a na ní fotografie školy, naše úspěchy v dosavadních ekologických soutěžích, představili jsme školní řídicí štáb Projektu, školní žákovský tým Projektu, způsob jejich sestavování, hovořili jsme o ustavení dvoučlenných Ekohlídek ve třídách a jejich úkolech, uvedli jsme podrobnosti o dokončeném ekologickém auditu naší školy v oblastech Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy a o dalších splněných cílech vyplývajících z našeho plánu činnosti Projektu, nastínili jsme naše plány do budoucna.
V Brně 30.12.2005

PaedDr. Petr Duchek

předseda řídicího štábu projektu Eco-schools

a koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvětyCo předcházelo našemu vstupu do mezinároního projektu ECO-SCHOOLS


Počáteční úvahy o případném zapojení naší školy do tohoto velmi náročného mezinárodního projektu, se kterým žádná škola v naší zemi dosud neměla ani nejmenší zkušenosti, nebyly vůbec jednoduché. Zprostředkované informace ze zapojených škol z jiných zemí dávaly tušit, že plnění všech stanovených požadavků a časová neomezenost tohoto projektu bude vyžadovat naprosto nové přístupy a úžasnou flexibilitu ke zvládání tak rozsáhlé šíře záběru jak ze strany garanta tohoto projektu na škole, tak spolupracujících osob a rovněž celého osazenstva školy.
Na druhé misce vah tohoto nelehkého rozhodovacího procesu byly výborné výsledky, kterých jsme dosahovali v dosavadních ekologických aktivitách. V nich jsem vedl Ekotýmy naší školy, složené na rozdíl od ostatních škol soutěžících s maturanty, z žáků našich tříletých učebních oborů, a přesto jsme na celostátních ekologických soutěží obsazovali přední místa.
Koncem roku 2002 byla vyhlášena českobudějovickou nevládní neziskovou organizací CALLA - Sdružení pro záchranu životního prostředí, soutěž s názvem „Slunce před tabulí“, která se uskutečnila v rámci česko - rakouského projektu Solární síť, zaměřeného na podporu využití sluneční energie v ČR. Předpokládala účast středních škol, které již mají zkušenost s obnovitelnými zdroji energie, což naše škola splňovala, mezi hlavní soutěžní úkoly patřilo zmapování obnovitelných zdrojů energie v okolí školy (v našem případě na celém území Brna), zjištění jejich technických parametrů, zkušenosti uživatelů, zhodnocení energetického systému školy a kroky vedoucí k jeho úspornosti, propagace obnovitelných zdrojů ve škole i mezi okolním obyvatelstvem.
V této celostátní ekologické soutěži jsme se umístili na třetím místě v České republice, o čemž svědčí tento diplom:

projekty-eco-schools-foto10.jpg

Obr. č. 1: Diplom o umístění naší školy v celostátní ekologické soutěži „Slunce před tabulí“ podepsaný vpravo dole ministrem životního prostředí ČR RNDr. Liborem Ambrozkem (Foto: archiv autora)


Toto ocenění jsme osobně převzali z rukou pana ministra RNDr. Libora Ambrozka dne 2. června 2003 na Ministerstvu životního prostředí ČR, Praha 10, Vršovická 65.

projekty-eco-schools-foto11.jpg

Obr. č. 2: Slavnostní předávání diplomu o umístění naší školy v celostátní ekologické soutěži „Slunce před tabulí“ na Ministerstvu životního prostředí ČR, Praha 10, Vršovická 65, stojící zleva člen našeho žákovského Ekotýmu Dalibor Bureš, vedoucí našeho žákovského Ekotýmu PaedDr. Petr Duchek, ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, ředitel Sdružení CALLA ing. Edvard Sequens (Foto: archiv autora)


O slavnostním předávání cen a umístění škol na prvních třech místech v celostátní ekologické soutěži „Slunce před tabulí“ byl uveřejněn článek v celostátním deníku MF Dnes ve středu 4. 6. 2003 na straně č. 2 věnované Jižní Moravě.
Také internetový portál TZB - info informoval od 5. 6. 2003 o výsledcích soutěže na adrese: www.tzb-info.cz
Dále jsme se zapojili do ekologické soutěže, kterou pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pod názvem „Napájení Sluncem 2003“, uskutečnila se 16. května 2003, jejím cílem bylo svépomocně sestrojit čtyři plně funkční solární elektromobily.
Ze středních škol statutárního města Brna jsme se zúčastnili jako jediní, příprava našich čtyř solárních soutěžních elektromobilů si vyžádala mnoho hodin času, realizovali jsme systém solární panel – řídící elektronika – elektromotor. Nejprve jsme osadili desky plošných spojů elektronickými součástkami včetně integrovaných obvodů. Poté jsme řešili mechanickou koncepci včetně podvozku a optimální převody z elektromotorů na hnací nápravy. Pájení solárních článků bylo velmi obtížné, velice náročné bylo sestavení mechanické konstrukce. Všechny uvedené těžkosti jsme úspěšně překonali a všechny čtyři solární elektromobily jsme uvedli do funkčního stavu.

projekty-eco-schools-foto12.jpg

Obr. č. 3: Celkový pohled na naše čtyři solární elektromobily vyrobené v rámci ekologické soutěže „Napájení Sluncem 2003“ (Foto: archiv autora)


Dále jsme se zúčastnili ekologické soutěže středních škol s názvem „Energetické úspory na školách“, kterou uspořádalo Středisko ekologické výchovy Krásensko ve dnech 9. a 10. prosince 2003. Cílem této soutěže bylo vyhledat místa s nehospodárným využíváním energie v budově školy a navrhnout do akčního plánu opatření k nápravě tohoto plýtvání při součinnosti se všemi žáky školy, rodičovskou veřejností a vedením školy. Potřebné údaje a informace jsme získávali vlastními měřeními, při kterých jsme pomocí elektronického wattmetru měřili příkony osobních počítačů, videorekordérů, televizorů, hi-fi věží, svítidel, zpětných projektorů, chladniček, mrazniček a dalších elektrospotřebičů ve škole, a to jak při plném zatížení, tak ve stand-by režimu, vypočítali jsme jejich spotřebu el. energie v kWh za dobu 1 minuty, 1 hodiny, 8 hodin. Naměřené a vypočítané údaje jsme zapisovali do přehledných tabulek. Dále jsme prováděli experimentální měření ke zjištění úspor energie pomocí digitálního teploměru. O každém experimentu jsme vypracovali přehledný protokol. Při těchto měřeních jsme zjišťovali vliv netěsnosti oken na teplotu v učebně, vliv žaluzií při svitu Slunce na teplotu za sklem okna, vliv hliníkové odrazné folie za radiátorem ústředního vytápění na teplotu v učebně. Rovněž jsme pravidelně zapisovali do tabulky vyrobenou a tím uspořenou elektrickou energii naším školním fotovoltaickým panelem. Dále jsme prováděli výpočty úspor elektrické energie při náhradě klasických žárovek úspornými zářivkami, výpočty nákladů na reflexně izolační folie za radiátory ústředního vytápění. K propagaci energetických úspor mezi rodiči i žáky jsme využili školního rozhlasu a školního televizního okruhu. Pro rodiče jsme v den třídních schůzek, ve čtvrtek 20. 11. 2003, připravili ve vestibulu školy poradenský koutek s nápisem Energetické úspory. Pro žáky jsme následující den uspořádali v klubovně školy od 13:00 hodin propagační akci, při které jsme nabídli měření domácích elektrospotřebičů, ukázky tepelných izolací a možnosti nízkonákladových opatření k šetření energií v domácnostech, připravili jsme ekologický kvíz, po jehož vyhodnocení si mohli zjistit procento svých znalostí. Stěžejními soutěžními úkoly bylo vypracování energetického auditu a akčního plánu opatření vedoucích k úsporám energie na naší škole.
V úvodu energetického auditu jsme zjišťovali podrobnosti o budově školy (umístění, historii, stáří instalací, materiálu zdiva, provedené rekonstrukci, plochách učeben, chodeb a ostatních prostorů, roční spotřebu a náklady za teplo a el. energii). Dále jsme zjišťovali informace o školní kuchyni, centrálním vytápění, ohřevu vody, oknech a dveřích, osvětlení. Po tomto zevrubném zmapování celého objektu školy jsme vypracovali akční plán, ve kterém jsme navrhli nejprve beznákladová opatření: včasné vypínání elektrospotřebičů, údržbu fotovoltaického a fototermického výukového panelu na školním dvoře, krátkodobé větrání učeben. Dále jsme navrhli nízkonákladová opatření: nainstalovat odrazné hliníkové folie za radiátory ústředního vytápění, výměnu žárovek za úsporné zářivky. Jako nákladná dlouhodobá opatření jsme navrhli výměnu oken školy a zateplení obvodového pláště budovy školy, výměnu kovových dveří nouzového východu ze školy za plastové, opravu tepelné izolace ústředního vytápění ve vstupní šachtě školy. V této celostátní ekologické soutěži s názvem „Energetické úspory na školách“ jsme se umístili na druhém místě v České republice, o čemž svědčí tento diplom:

projekty-eco-schools-foto13.jpg

Obr. č. 4: Diplom o předním umístění naší školy v celostátní ekologické soutěži „Energetické úspory na školách“ pořádané Střediskem ekologické výchovy Rychta Krásensko (Foto: archiv autora)

Spolu s tímto diplomem jsme pro naši školu získali finanční poukázku na částku 50.000,- Kč, využitelnou pouze k energetickým úsporným opatřením v budově naší školy:

projekty-eco-schools-foto14.jpg

Obr. č. 5: Finanční poukázka na částku 50.000,- Kč k provedení energetických úsporných opatření v budově školy v souvislosti s předním umístěním naší školy v celostátní ekologické soutěži „Energetické úspory na školách“, pořádané Střediskem ekologické výchovy Rychta Krásensko (Foto: archiv autora)


Získanou částku 50.000,- Kč za umístění v této soutěži jsme využili pro naši školu tímto způsobem:
 1. Nakoupili jsme a svépomocně nainstalovali odrazné hliníková folie za radiátory ústředního vytápění.
 2. Provedli jsme náhradu části klasických žárovek za úsporné zářivky.
 3. Byla provedena oprava izolace šachty ústředního vytápění.
 4. Byla provedena výměna kovových dveří nouzového východu školy za úsporné dveře plastové.

Všechna tato opatření byla realizována do konce měsíce března 2004.
O úspěchu našeho Ekotýmu v této soutěži „Energetické úspory na školách“ podrobně referoval deník MF Dnes dne 18. 12. 2003 na straně C4.
Vzhledem k výše uvedeným nesporným úspěchům našich školních Ekotýmů v náročných celostátních ekologických soutěžích jsme se rozhodnutím vedení školy ze dne 24. 11. 2004 předběžně přihlásili jako první škola v ČR do mezinárodního ekologického projektu Eco-schools. Nyní v září 2005 podáváme oficiální přihlášku do tohoto projektu a jsme připraveni vykonávat svědomitou práci ke zvládání všech jeho úskalí a obstát v něm co nejlépe. Jsme si plně vědomi jeho časové neomezenosti a tedy mnohaletého plnění úkolů, jejichž náročnost bude neustále stoupat.
Věřím, že společným úsilím celého osazenstva naší školy v tomto nově zaváděném a nelehkém mezinárodním ekologickém projektu se ctí obstojíme.

V Brně dne 24. 9. 2005
PaedDr. Petr Duchek