Dřevostavby

Tady bude obrázek

Proč studovat Dřevostavby?


Nenech se zmást celým názvem oboru – vyrábění nábytku tě totiž  na tomhle oboru nečeká! Budeš se věnovat dřevěným konstrukcím v domech, navrhovat a projektovat lávky či krovy. Získáš i skvělý základ pro budoucí studium na vysoké škole a můžeš tak pokračovat třeba na Dřevostavby nebo Architekturu.

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale 15 % všech dnešních novostaveb jsou dřevostavby, kde se bez tebe zkrátka nepohnou. Ale co je ještě lepší – dřevěné prvky, jako jsou krovy a střechy, jsou i ve všech ostatních domech! O maturanty je zkrátka obrovský zájem, takže se o své uplatnění s Dřevostavbami bát nemusíš.


Přihláška ke studiu (PDF)
Školní vzdělávací program (PDF)
Informace o přijímacím řízení

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
33-42-M/01 ​​​​Nábytkářská a dřevařská výroba – Dřevostavby

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30


 • Skvělé uplatnění

  Jako absolvent oboru Dřevostavby se o tebe na trhu práce poperou. Odborníci jsou potřeba a v současnosti jich moc není.

 • Autodesk certifakce

  V průběhu studia se naučíš pracovat v AutoCADu, modelovat v Inventoru a můžeš získat i mezinárodní certifikaci!

 • Skoro jako stavební průmyslovka...

  …akorát mnohem voňavější. Práce s dřevem je prostě mnohem lepší, než s betonem.

 • Spousta možností

  Uplatníš se nejen jako konstruktér či technolog, ale i na manažerských pozicích jako je vedoucí či mistr.

 • Skvělý základ pro vysokou školu

  Maturanti často pokračují na vysokou, nejčastěji na Dřevostavby a Architekturu.


 

Jaké mají absolventi uplatnění?


Můžeš pracovat ve firmách, které se zabývají stavbou dřevěných domů, výrobou dřevěných konstrukcí pro stavby (nosníky, okna, dveře), jako technik pro dřevěné konstrukce, ale můžeš pracovat i v konstrukční a technologické přípravě – vytvářet rozpočty, podílet se na projekčních pracech či vytvářet technickou dokumentaci ať jako specialista, vedoucí či mistr pracovní skupiny.

Alt text obrázku
 

Profil absolventa


 • Naučíš se číst technickou dokumentaci a zhotovovat konstrukční výkresy a náčrty s použitím technických norem
 • Budeš umět správně volit a používat materiál, nářadí, pracovní pomůcky i mechanizační prostředky
 • Na základě statických výpočtu budeš posuzovat, zda jsou dřevěné konstrukce spolehlivé
 • Získáš znalosti potřebné k vedení pracovníků, zabezpečování efektivní organizace a dodržováním pracovním předpisů
 • Ovládneš všechny zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny a další právní normy
Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 0 0 0 2
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 2 0 0 4
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1 2 0 1 4
Odborné vyučovací předměty
Ekonomika 0 0 3 0 3
Konstrukce 2 2 4 3 11
Technické kreslení 3 0 0 0 3
Materiály 3 4 0 0 7
Technologie 0 3 4 4 11
Projektování dřevostaveb 0 2 3 3 8
Technická mechanika 0 2 0 0 2
Dimenzování dřevěných konstrukcí 0 0 3 4 7
Výrobní zařízení 2 0 0 0 2
Praxe 3 3 4 4 14
Celkem hodin týdně 32 33 32 31 128
 

Jak to u nás vypadá?