Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Termíny závěrečných zkoušek pro rok 2018/2019 – červen 2019

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace


3. června 2019
Termín písemné zkoušky

 4. - 13. června 2019
Termíny praktické zkoušky

 13. - 21. června 2019
Termíny ústní zkoušky


Termíny závěrečných zkoušek pro rok 2018/2019 – září 2019


září 2019
Termín písemné zkoušky

ZÁŘÍ 2019 
Termíny praktické zkoušky

ZÁŘÍ 2019
Termíny ústní zkoušky