Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Petrová 

Email: petrova@jilova.cz
Telefon: 543 424 535

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  Út 7.00 – 9.30
Lichý týden: Čt 7.00 – 9.30
Další konzultace dle domluvy


– příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

– zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí si mohou požádat o vypracování IVP u ředitele školy, pokud PPP tento plán žákovi doporučila

Metodička školní prevence

Mgr. Milena Bušková

Email: buskova@jilova.cz
Telefon: 543 424 535

Konzultační hodiny:

Každé pondělí 7.00 – 11.20
Další konzultace dle domluvy


Již druhým rokem naši školu navštěvují  proškolení studenti medicíny, kteří formou interaktivního workshopu, probírají s žáky témata jako láska a sex, formy antikoncepce  a sexuálně přenosná onemocnění a jejich prevence. Součastí je otevřená diskuze, včetně výměny názoru a zkušeností. Více informací na  http://www.ifmsa.cz/fakulty/brno/projekty/sexualni-vychova-pro-pokrocile/

„Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Více o projektu na www.nntb.cz