Maturitní zkoušky

Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část
Více informací najdeš na Novamaturita.cz Další informace najdeš na FB Udělám maturitu

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemní práce) - CJL, CIJ, MAT
(SD2., MZB4.,TD4)
2. 5. - 15. 5. 2018

Praktická zkouška z odborných předmětů
SD2., MZB4., TD4
8. 5. - 18. 5. 2018

Studijní volno
SD2., MZB4., TD4
14. 5. - 25. 5. 2018

Ústní maturitní zkouška
SD2., MZB4., TD4
21. 5. - 8. 6. 2018

Podzimní zkušební období