Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • Didaktický test
  • Písemná práce
  • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá z didaktického testu
  • Cizí jazyk se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní části
Podívej se na maturita.cermat.cz Koukni na FB Udělám maturitu

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV         25. – 27. 5. 2020
TZB        25. – 26. 5. 2020
MIEZ     25. – 28. 5. 2020
POD      28. – 29. 5. 2020

Ústní maturitní zkouška

9. 6. 2020 – třída TD4. – DV
11. 6. 2020 – třída TD4. – TZB
10. – 12. 6. 2020 – třída Pod2.
22. – 25. 6. 2020 – třída MIEZ4.

Podzimní zkušební období