Web

Skip Navigation Linksstudent-harmonogram

​​​Úřední deska​

Historie školy

Fotogalerie​​​

Žákovský parlament​​​

Školská rada

Požadavky

Harmonogram školního roku 2017/2018

 

Kontaktní
informace

Střední škola polytechnická Brno,

Jílová, příspěvková organizace

Jílová 164/36g, Brno 639 00

Tel.: 00420 543 424 511

Fax.: 00420 543 424 555

Email: sou@jilova.cz

www.jilova.cz

DS: yha3tna


​Harmonogram školního roku 2014/2015


Školní rok
začíná sudým týdnem v pondělí1. září 2014
Vyučování podle rozvrhu začíná v úterý2. září 2014
Délka trvání pololetí
1. pol. šk. roku končí ve čtvrtek29. ledna 2015
2. pol. šk. roku končí v úterý30. června 2015
Datum vydávání vysvědčení
l. pol. - všechny ročníky, všechny obory vzdělání29. ledna 2015
2. pol. - I. a II. roč. tříletých uč. oborů, I. roč. nástavbového studia, I. - III. roč. čtyřletých studijních oborů30. června 2015
III. roč. tříletých uč. oborů a I. roč. zrkáceného studia12. června 2015
maturitní třídy29. dubna 2015
Závěrečné zkoušky
studijní volnodle pokynů úseku PV
III. roč. a I. roč. zkráceného studia
praktická část ZZ
ústní část ZZ
vyřazení absolventů
           
2. - 9. června 2015
15. - 18. června 2015
v pátek 19. června 2015
Maturitní zkouška - jarní zkušební období
společná část maturitní zkoušky
didaktické testy a písemné práce – CJL, CIJ, MAT (SD2., MZB4., TZB4., DV4.)
2. 5. - 15. 5. 2015
Praktická zkouška z odborných předmětů 
SP2.
TZB4.
DN2.
MZB4.
DV4.
15. 5. 2015
15. 5. 2015
18. 5. - 19. 5. 2015
18. 5. – 19. 5. 2015
20. 5. – 21. 5. 2015
studijní volno:
SP2.
TZB4.
DN2.
MZB4.
DV4.
           
18. 5. – 22. 5. 2015 (včetně)
18. 5. – 22. 5. 2015 (včetně)
25. 5. - 29. 5. 2015 (včetně)
25. 5. - 29. 5. 2015 (včetně)
25. 5. – 29. 5. 2015 (včetně)
ústní maturitní zkouška:
SP2.
TZB4.
DN2.
MZB4.
DV4.

25. 5. - 29. 5. 2015 (včetně)
25. 5. - 29. 5. 2015 (včetně)
1. 6. - 5. 6. 2015 (včetně)
1. 6. - 5. 6. 2015 (včetně)
1. 6. - 5. 6. 2015 (včetně)
 
Maturitní zkouška - podzimní zkušební období
společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce – CJL, CIJ, MAT
praktická zkouška z odborných předmětů:
ústní maturitní zkouška:
1. 9. - 10. 9. 2015
1. 9. - 20. 9. 2015
11. 9. - 20. 9. 2015
 
Opravné zkoušky a klasifikace v náhradním termínu
Žáci IV. ročníků a II. ročníků nástavbového studia:
Žáci III. ročníků a I. ročníku zkráceného studia:
Ostatní:
24. 4. - 30. 6. 2015
1. 6. - 30. 6. 2015
25. 8. - 31. 8. 2015
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí; Den Země – Den činu
Šestihodinový blok:
Den Země            

4. 5. 2015 (pondělí)
15. 5.  2015 (pátek)
Soutěž „Učeň instalatér 2015“
V termínu22. 4. -24. 4. 2015
Hovorové hodiny pro rodiče
1. HH I. roč. - od 9,00 h v budově SŠ polytechnické, Brno, Jílová36g, pro rodiče žáků, kteří se nezúčastnili zahajovacích informačních schůzek v červnu 2014
2. HH I. - IV. roč. - v 15,30 – 17,30 h
3. HH I. - IV. roč. - v 15,30 – 17,30 h
1. 9. 2014

20. 11. 2014
19. 3. 2015
Termíny přijímacího řízení
pro žáky ZŠ denní forma
pro jinou než denní formu studia, nástavbového studia a zkráceného studia
22. - 23. dubna 2015
22. - 23. dubna 2015
Termíny pedagogických rad (klasifikačních rad)
1. - 9,00 h, čtvrtek, aula
2. - 14,30 h, čtvrtek, aula
3. - 13,40 h, čtvrtek, aula
4. - maturitní třídy, 15,10 h, čtvrtek, aula
5. - III. roč, I. roč. zk. st., 14,30 h, čtvrtek, aula
6. - zbývající třídy, 13,00 h, úterý, aula
28. 8. 2014
13. 11. 2014   
22. 1. 2015   
23. 4. 2015 
21. 5. 2015 
23. 6. 2015
Závěr školního roku
uzavření klasifikace, 12:0018. 6. 2015
1. + 2. VH třídnické práce
9:45 – 12:10 sportovní soutěže
12:00 odevzdání zpráv TU
19. 6. 2015
1. + 2. VH třídnické práce
9:45 – 12:10 sportovní soutěže
22. 6. 2015
9:45 – 12:10 sportovní soutěže
13:40 PR v aulách
23. 6. 2015
​TZB, DV, TD projektový den
Ostatní - exkurze
24. 6. 2015​
Vycházky
12:00 odevzdání vysvědčení k podpisu ŘŠ
25. 6. 2015
Vycházky26. 6. 2015
​Třídnické práce, exkurze​29. 6. 2015
Předávání vysvědčení30. 6. 2015
Souvislá praxe
SD1. (SP +DN)4. - 15. 5. 2015
TD1. (DV)skupiny v průběhu školního roku
TD1. (TZB)18. - 29. 5. 2015
TD2. (TZB + DV) 4. - 15. 5. 2015
​TD3. (TZB + DV)​25. 5. - 5. 6. 2015
Prázdniny žáků (Dle MŠMT ČR, č. j. MSMT18448/2013)
Podzimnípondělí 27. 10. a středa 29. 10. 2014
Vánoční
budou zahájeny v pondělí
a skončí v pátek
Vyučování začne v pondělí sudým týdnem.

22. 12. 2014
2. 1. 2015
5. 1. 2015
Pololetnípátek 30. 1. 2015
Jarníod pondělí 23. 2. do neděle 1. 2. 2015
Velikonočníčtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015
Hlavníod středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2015
Dny otevřených dveří
10:00 – 17:00 veletrh SŠ
10:00 – 17:00 veletrh SŠ
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
21. 11. 2014, pátek
22. 11. 2014, sobota
03. 12. 2014, středa             
09. 12. 2014, úterý
07. 01. 2015, středa
14. 01. 2015, středa
21. 01. 2015, středa
28. 01. 2015, středa
10. 02. 2015, úterý