Web

Skip Navigation LinksprijimaciRizeni-informace

Přijímací řízení - základní informace

Do druhého a dalšího kola přijímacího řízení se přihlášky přijímají do naplnění kapacity jednotlivých oborů.   

​Obory vzdělání zakončené výučním listem

​3 leté studium denní

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 24. 4. 2017 - učební obory 


           

​Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

​4 leté studium denní​​

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 2. 5. 2017 - maturitní a nástavbové

Ukázky didaktických testů:

​ČJL - test
​ČJL - řešení
​ČJL - záznamový arch

MAT - test
MAT - řešení
MAT - záznamový arch

Uzpůsobení podmínek uchazečů 


           

​Nástavbové studium

​2 leté studium denní

                 

​​​​​​​​​

​​​

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 2. 5. 2017 - maturitní a nástavbové

​Ukázky testů:

viz Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Uzpůsobení podmínek uchazečů

           

​Zkrácené studium

1 leté studium denní

2 leté studium dálkové

​​​​​​​​​​

​​​Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 24. 4. 2017 - jednoleté

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 24. 4. 2017 - dvouleté


           

 

Zápisový lístek

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Neodevzdání zápisového lístku v dané lhůtě znamená zrušení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy je uchazeč přijat na základě odvolání.

Uchazeči, který je žákem základní školy vydá zápisový lístek základní škola. Pokud uchazeč není v daném školním roce žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.


Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči do nástavbového a zkráceného studia !!!