Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Novinky, Úřední deska

Výsledky pro učební obory zveřejněny dne 23. 4. 2019

Výsledky pro studijní obory zveřejněny dne 30. 04. 2019

Přijatí uchazeči musejí doručit  Zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je Zápisový lístek v poslední den lhůty odeslán.

Pokud lhůtu promeškáte, tak rozhodnutí o přijetí pozbývá účinnost a uchazeč se žákem školy nestane (platí jen pro tříleté učební obory a čtyřleté maturitní obory).

Na zkrácené a nástavbové studium se zápisový lístek neodevzdává.

Tříleté učební obory

Zkrácené studium – denní

Zkrácené studium – dálkové

Nástavbové studium

Čtyřleté maturitní obory