Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Nezařazené

Uchazeč je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole uvedené v rozhodnutí doručením  zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta uplyne, tak rozhodnutí o přijetí pozbývá účinnost a uchazeč se žákem školy nestane (platí jen pro tříleté učební obory a čtyřleté maturitní obory, na zkrácené a nástavbové studium se zápisový lístek neodevzdává)!

Výsledky zveřejněny dne 23. 4. 2018.

Tříleté učební obory

Zkrácené studium – denní

Zkrácené studium – dálkové

Výsledky zveřejněny dne 27. 4. 2018.

Nástavbové studium

Čtyřleté maturitní obory