Web

Skip Navigation Linksdomov-zaci

​Ubytování pro žáky

 

Domov mládeže: Domov mládeže Jílová 38, při SŠ polytechnické, nabízí ubytování všem mimobrněnským žákům a studentům středních škol. Součástí ubytování je aktivní využití volného času včetně mnoha sportovních aktivit, které vedou k plnohodnotnému využívání volného času.


Ubytování je poskytováno ve dvou a třílůžkových pokojích. Součástí domova mládeže je i jídelna s celodenním stravováním (snídaně, přesnídávka, oběd a večeře). Na víkendy odjíždějí žáci domů. Přijet mohou již v neděli večer od 18,00 do 22,00 hodin. Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie a má dobré zázemí pro podporu studia.


 

Fotografie pokojů

Pokoj 2.JPGPokoj 4.JPGPokoj 1.jpg
 
 

Zájmová činnost: Pro žáky je v Domově mládeže připraven bohatý program, mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, sportovní (odbíjená, florbal, posilování, kopaná, sálová kopaná, tenis, stolní tenis, plavání, nohejbal ...,) a kulturní (taneční, hudební, výpočetní technika - INTERNET a jiné). Mohou také dále pokračovat v již započaté sportovní činnosti v brněnských klubech. V Domově mládeže je k dispozici velkoplošná projekce k promítání filmů a sportovních přenosů, dále žáci mohou chodit do kin, divadel, na koncerty, výstavy, sportovní utkání apod. Při přípravě na vyučování mohou požádat o pomoc vychovatele. Naši žáci jsou také členy ASK, z čehož plynou další možnosti zájmové činnosti.

Podmínky přijetí: Při umísťování žáka se přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti, sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.  

Cena za ubytování: Výše úplaty za ubytování byla stanovena v souladu s § 5, odst. 1 - 3, vyhl. 108/2005 Sb. ve výši 1100,- Kč/měsíc s přihlédnutím k vybavení domova mládeže a poskytování služeb. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. 

Cena za ubytování je od 1. 9. 2013 1 100,- Kč lůžko/měsíc

Cena za stravování
snídaně a přesnídávka27,00,- Kč
oběd30,00,- Kč
večeře28,00,- Kč
CELKEM 85,00,- Kč
 

Kromě také příjemného lenošení a různých aktivit mají žáci také povinnosti, jako je dodržování Vnitřního řádu DM pro jednotlivé věkové kategorie. O dobré práci výchovných pracovníků svědčí dlouholetá spokojenost rodičů i dobré výsledky našich žáků v jednotlivých školách - zkrátka - o žáky je u nás dobře postaráno!