Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Novinky, Úřední deska

Výsledky pro učební obory zveřejněny dne 23. 4. 2019 Výsledky pro studijní obory zveřejněny dne 30. 04. 2019 Přijatí uchazeči musejí doručit  Zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je Zápisový lístek v poslední den lhůty odeslán. Pokud lhůtu promeškáte, tak rozhodnutí o přijetí pozbývá účinnost a uchazeč …