Exkurze do firmy Rigips

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V úterý 2. 10. 2018 jsme se zúčastnili exkurze do výrobny sádrokartonových desek firmy Rigips v Horních Počaplech u Mělníka. Vedle prohlídky výrobní haly se stometrovou automatizovanou linkou, sušárnou, kontrolou kvality a expedicí jsme se dověděli zajímavosti z výroby, ale i z historie sádrokartonu, informace o budování závodu i celého koncernu Saint Globain, kam firma Rigips patří. Zajímavá byla i soutěž, kterou po nás …

Soutěžili jsme v přespolním běhu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dne 27. 9. 2018 se naše šestičlenné družstvo chlapců zúčastnilo přespolního běhu středních škol v parku Lužánky v Brně. Za krásného podzimního počasí běželi hoši 4,5km lužáneckým parkem. Sice jsme nedosáhli na pódiové umístění, ale musíme chlapce pochválit za bojovnost a vzornou reprezentaci školy. Nejlepšími našimi závodníky byli Martin Bauer a Jan Formánek, kteří se umístili na 11. a 13. místě. Už …

Slib žáků

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dnes se naše škola probouzí do krásného slunečného dne po zdařilém Slunovracení, kdy jsme společně my, co jsme na škole již déle (zaměstnanci i žáci vyšších ročníků) a naši noví Jílováci prožili zábavné odpoledne plné různorodých aktivit, báječného grilování a soutěží o ceny. Samotné počasí podtrhává atmosféru dalšího slavnostního dne. Dne, kdy společně přijmeme do svých řad žáky prvních ročníků …

Ekologická vycházka na Stránskou skálu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Troufám si tvrdit, že vápencový kopec, ležící v blízkosti Juliánova a Líšně obyvatelé Brna sice znají, ale málo kdo jej navštívil. Proto jsme se s žáky vydali objevovat krásy tohoto nádherného místa. Vápenec, který tvoří skálu, je pravděpodobně 156 mil let starý. Kámen ze Stránské skály byl použit například na kašnu Parnas na Zelném trhu. Jsou zde významná paleontologická naleziště, jeskyně …

Uctili jsme památku v Osvětimi

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

25. června 2018 – Osvětim. Žáci školy Jílová se zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v polském městě Osvětim. Cílem jednodenní odborné exkurze bylo přiblížit žákům období 2. světové války a především holocaust – systematické vyvraždění více než 6 milionů evropských Židů. Téměř 1 200 000 bylo vyvražděno v plynových komorách koncentračního tábora, který Němci zřídili políž polského města Osvětim. Po příjezdu na místo se …

Jílováci sjíždí Dyji

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Před koncem roku jsou tradičně na programu různé exkurze, vycházky a výlety, tak jsme vzali část chlapců „na vodu“, na jednodenní vyjížďku s opékáním buřtů a to na řeku Dyji, která sice není prudká, zato má spoustu zatáček, popadaných stromů a jiných překážek a hlavně – je blízko. Splutí se – jak doufáme podle ohlasů kluků všem moc líbilo a určitě …

„Závěrečky“ pohledem žáka

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Tento rok konali truhláři po třech rocích studia závěrečnou zkoušku, která měla otestovat jejích znalostí a ovládání jejích řemesla. Závěrečné zkoušky se skládaly ze tří částí: písemné, praktické a ústní zkoušky. Písemná zkouška měla za úkol ověřit naše znalosti krátkým uzavřeným testem, výkresem, ke kterému se pojil kusovník a strojní technologický postup práce. Test obsahoval 30 obecných otázek týkající se …

Výuka hrou – Technické muzeum v Brně

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Jako první jsme navštívili stálou expozici parních a vodních motorů, kde nám pan průvodce v hodinové přednášce vysvětlil a názorně ukázal, jak fungovaly stroje parní a jak se vyráběla vodní energie. Poslechli jsme si sykot páry, pískot, rachot strojů a zurčení hnané vody a připomněli jsme si, jak Velká průmyslová revoluce 19. a 20. století zasáhla celý svět. Dále jsme …

Škola jinak

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Známky uzavřeny, probíhají závěrečné zkoušky, přichází noví „prváci“ a zároveň se blíží historicky nejoblíbenější období školního roku, které měli rádi i naši prarodiče – prázdniny. Ještě než propuknou, máme však možnost ve škole na sportovních kláních nebo venku na výletech a vycházkách ukázat, že nás sport opravdu baví a je super a že naši žáci jsou borci a něco umí. …