Šablony 2017

zdenekpavlik Projekty a granty

  Podpora profesního rozvoje pedagogů, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora společného vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007881 Datum zahájení: 08. 01. 2018 Datum ukončení: 07. 01. 2020 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Plakát

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

tereza Projekty a granty

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Datum zahájení: 1. 12. 2017 Datum ukončení: 30. 11. 2020 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Anotace projektu: Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou …