Dotazníkové šetření pro rodiče žáků naší školy

zdenekpavlik Novinky

Vážení rodiče, naše škola kontinuálně pracuje na zlepšování podmínek pro žáky a snaží se vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči žáků. Rádi bychom vám dali prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje potřebám a možnostem jak vašim, tak vašich dětí. Legislativní rámec vymezující vztahy mezi školou a rodiči a způsobu jejich vzájemné spolupráce udává spíše formální charakter. Rádi bychom byli méně formální …

MZ – kontrola pomůcek

Miroslava Čechová Novinky

­Chcete u maturitní zkoušky použít vlastní pomůcky, např. slovníky, kalkulačky, tabulky? Tak si je nezapomeňte nechat zkontrolovat u ZŘ TV.

MZ – výsledkový portál žáka

Miroslava Čechová Novinky

Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 je již spuštěna. Nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním výsledků do vašich mailových adres. Autentizační kód VPŽ najdete  ve výpisu přihlášky pro MZ jaro 2018. Pro registraci klikněte na odkaz: https://vpz.cermat.cz/Registrace.aspx  

DEN ZEMĚ – DEN ČINU

zdenekpavlik Novinky

V souladu s celoročním plánem práce školy, plánem činnosti celostátního projektu M.R.K.E.V., se žáci ze třídy MSS2., zúčastní ve středu 2. května 2018 každoročních aktivit v rámci Dne Země – Dne činu. Cíl akce:                zvelebování venkovního prostředí školního dvora a vnějších veřejných prostranství, přiléhajících k pozemkům školy Jílová 36g,  

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

zdenekpavlik Novinky

Předmětová komise TEV připravila v prostoru Mariánského údolí  cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí. Termíny konání:  02. 05. 2018 a 11. 05. 2018

Návštěva bývalé káznice na Cejlu

Miroslava Čechová Novinky

V příštím týdnu navštívíme káznici na Cejlu, která byla v provozu mezi lety 1784 až 1956. V celé její historii zde bylo uvězněno i několik známých osobností. Krátkou dobu zde strávil básník Petr Bezruč nebo básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl. Podrobnosti zveřejníme po akci.

Zápisový lístek

zdenekpavlik Novinky

Děkujeme za váš zájem o studium na naší a doufáme, že zanedlouho i vaší „Jílové“. Dovolujeme si také připomenout, že do oborů středního vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Rozhodnutí bude zveřejněno a vydáváno ve dnech 23. 04. a 24. 04. 2018 od 7: 00 – 17:00 hod. Budeme velmi rádi, když zápisový lístek vašeho dítěte bude putovat …