Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Nezařazené

Uchazeč je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole uvedené v rozhodnutí doručením  zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta uplyne, tak rozhodnutí o přijetí pozbývá účinnost a uchazeč se žákem školy nestane …

Seznam volných míst

Jan Studýnka Nezařazené

Tříleté obory počet volných míst Montér suchých staveb 15 Malíř a lakýrník 15 Podlahář 13 Zedník 15  Instalatér 18  Truhlář 7  Elektromechanik 9 Čtyřleté maturitní obory počet volných míst Technické zařízení budov 17 Dřevostavby 7 Zkrácené studium – denní počet volných míst Elektromechanik 9 Zkrácené studium – dálkové počet volných míst Elektromechanik 10 Elektrikář –  silnoproud 16 V případě jakýkoliv …

MZ – kontrola pomůcek

Miroslava Čechová Nezařazené

­Chcete u maturitní zkoušky použít vlastní pomůcky, např. slovníky, kalkulačky, tabulky? Tak si je nezapomeňte nechat zkontrolovat u ZŘ TV.