Výsledky přijímacího řízení

Jan Studýnka Nezařazené

Uchazeč je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole uvedené v rozhodnutí doručením  zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta uplyne, tak rozhodnutí o přijetí pozbývá účinnost a uchazeč se žákem školy nestane …

Seznam volných míst

Jan Studýnka Nezařazené

Tříleté obory Montér suchých staveb Malíř a lakýrník Podlahář Zedník  Instalatér  Truhlář  Elektromechanik Čtyřleté maturitní obory Technické zařízení budov Dřevostavby Zkrácené studium – denní Zkrácené studium – dálkové Elektromechanik Elektrikář –  silnoproud V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – tel. 543 424 519, email: necasova@jilova.cz